Dokumentační fondy

Provozní doba: Nahlížet do dokumentačních fondů je možno po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Člení se podle druhu ukládaného dokumentu na dvě základní skupiny – na restaurátorskou a plánovou dokumentaci.

Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování.

Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků.

Spisovna NPÚ ÚOP v Lokti zahrnuje i starší spisovou agendu z období před vznikem zdejšího pracoviště.