Dokumentační fondy

Dokumentační fondy tvoří materiály shromažďované od šedesátých let 20. století, které se týkají především kulturních památek, dále také objektů v památkově plošně chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Člení se na restaurátorskou, plánovou a fotografickou dokumentaci. Restaurátorská dokumentace zahrnuje zprávy z restaurátorských akcí, restaurátorské záměry, posudky a laboratorní analýzy. Zprávy doprovází obvykle bohatá fotografická příloha zachycující stav před, v průběhu a po restaurování. Sbírka plánové dokumentace sestává ze stavebních projektů, technických zpráv, výkresů, zaměření a plánů. Fotoarchiv obsahuje fotografie vztahující se k regionu.

Velmi důležitou součástí dokumentačních fondů jsou stavebně historické průzkumy, které přinášejí mnoho cenných informací o stavební historii památkově významných objektů. Mezi plánovou dokumentací lze nalézt i materiály týkající se úprav historické zeleně, zámeckých i městských parků.

Seznam dokumentace se postupně zpracovává. Je volně dostupný v elektronickém katalogu Carmen.