Památky v našem kraji

Pro Karlovarský kraj je charakteristické lázeňství s vlastní městskou architekturou, tzv. lázeňský trojúhelník a hornictví představující řadu technických památek, projevující se jak na architektuře zástavby bývalých hornických měst, tak i na rázu krajiny. Nachází se zde také mnoho kvalitní vesnické či lidové architektury s viditelným saským vlivem, patrným v architektuře příhraničních měst. Navzdory velkému úbytku památkového fondu po druhé světové válce je zde řada zajímavých objektů, trojičních a mariánských sloupů a výrazné množství smírčích či kamenných křížů. Na území Karlovarského kraje leží 1 archeologická, 3 městské a 2 vesnické památkové rezervace, 11 městských, 8 vesnických a 4 krajinné památkové zóny a 8 památkových ochranných pásem. Památkový fond celého kraje čítá více než 1400 nemovitých, 1100 movitých kulturních památek a 13 z nich je prohlášeno národní kulturní památkou.