Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81/25
357 33 Loket

telefon a E-mail

+420 352 684 796
sekretariat.loket@npu.cz

podatelna

po–pá 9–11.30 a 12.30–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

ředitel ÚOP

Mgr. Romana Riegerová

 • 352 684 796, 606 666 408
 • Kostelní 81/25, Loket

kancelář ředitele – referát

Mgr. Jelena Dědková

 • redaktor
 • 352 684 796, 778 410 825
 • Kostelní 81/25, Loket

Bc. Adriána Molková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 352 684 796, 724 811 622
 • Kostelní 81/25, Loket

oddělení ekonomiky a provozu

Věra Hevkánová

 • referent majetkové správy
 • 352 684 796, 725 548 242
 • Kostelní 81/25, Loket

Bc. Leona Ondrůjová

 • vedoucí oddělení
 • 352 684 796, 721 211 819
 • Kostelní 81/25, Loket

Martin Kleiber

 • provozář
 • 352 684 796, 725 371 109
 • Kostelní 81/25, Loket

odbor péče o památkový fond

Mgr. Lubomír Zeman

 • památkář
 • 352 684 796, 777 771 871
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. et Mgr. Jan Konůpek

 • vedoucí odboru
 • 352 684 796, 724 663 693
 • Kostelní 81/25, Loket

Jindřiška Ratajová

 • pracovník památkové péče
 • 352 684 796, 724 331 353
 • Kostelní 81/25, Loket

oddělení garantů území

Mgr. Jana Richterová

 • památkář
 • 352 684 796, 778 760 092
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Jiří Konečný

 • památkář
 • 352 684 796, 725 524 128
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Karel Hamberger

 • památkář
 • 352 684 796, 770 149 308
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Vladimír Lokajíček

 • památkář
 • 352 684 796, 608 892 704
 • garant - K. Vary, Ostrov, Jáchymov, Horní Blatná, Nejdek
 • ÚOP v Lokti
 • Kostelní 81/25, Loket

oddělení specialistů

Ing. Lucie Oboznenková

 • pracovník památkové péče
 • 352 684 796, 608 892 623
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Marek Mědílek

 • památkář
 • 352 684 796, 608 894 158
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Vítězslav Adamec

 • památkář
 • 352 684 796, 775 426 819
 • Kostelní 81/25, Loket

Mgr. Filip Prekop

 • pracovník památkové péče
 • 352 684 796, 724 592 674
 • T. G. Masaryka 133/9, Loket

Mgr. Daniela Prekop Staňková

 • vedoucí oddělení
 • 352 684 796, 724 811 615
 • Kostelní 81/25, Loket

odbor evidence, dokumentace a IS

Bc. Lukáš Smola

 • vedoucí odboru
 • 352 684 796, 724 811 729
 • T. G. Masaryka 133/9, Loket

Mgr. Karel Kůt

 • dokumentátor
 • 352684796, 778426752
 • Kostelní 81/25, Loket

Petra Marešová

 • dokumentátor
 • 352 684 796, 728 568 386
 • T. G. Masaryka 133/9, Loket

Mgr. Jakub Chaloupka

 • pracovník dokumentačních fondů
 • 352 684 796, 724 811 655
 • Kostelní 81/25, Loket

oddělení evidence památek a IS

Mgr. Simona Marková

 • památkář
 • 352 684 796, 602 675 346
 • Kostelní 81/25, Loket

Bc. Eva Smilková

 • památkář
 • 352 684 796, 724 811 597
 • Kostelní 81/25, Loket

Bc. Klára Rozsypalová

 • památkář
 • 352 684 796, 777 501 853
 • T. G. Masaryka 133/9, Loket

Mgr. Ondřej Malina, Ph.D.

 • památkář
 • 352 684 796, 777 477 934
 • T. G. Masaryka 133/9, Loket