ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Publikace

Územní odborné pracoviště v Josefově vydává odborné publikace, které nabízí k prodeji v Praze v knihkupectví NPÚ Na Perštýně a v knihkupectví Juditina věž nebo v knihovně josefovského pracoviště. Všechny publikace je možné zaslat také na dobírku. Některé publikace je možné stáhnout zdarma.

informační letáky – kulturní památka

informační letáky – chráněné území

S finanční podporou Královéhradeckého kraje vycházejí nově také skládací letáky, které představují památkové rezervace a zóny. 

pracovní listy a edukační publikace

edice monumenta vivent

krajina východních čech v rukou barokního člověka

Když Národní památkový ústav prezentoval v roce 2017 téma krajiny jako kulturní i přírodní dědictví, rozhodli jsme se ho využít pro šíření znalostí o životě barokního šlechtice a jeho působení na krajinu mezi širokou veřejností. Sestavili jsme cyklus deseti přednášek odborníků na zvolená témata, kteří přiblížili posluchačům vybrané šlechtické rody, osobnosti a některé oblasti jejich činnosti souvisejí s proměnou krajiny. Přednášky byly konány v širší oblasti východních Čech a byly věnovány činnosti vybraných šlechtických rodů v tomto regionu, případně bylo vybrané téma prezentováno na příkladech z tohoto území. Jednotlivé tematické bloky se později staly základem struktury této knihy.

Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Metodika vznikla za podpory projektu z programu MK ČR NAKI II, č. DG16P02B003: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.

Metodika je určena odborným i výkonným pracovníkům památkové péče, státní a církevní správy, městských a obecních úřadů. Dále je určena všem zájemcům o danou problematiku zejména z řad historiků, historiků umění, restaurátorů, heraldiků, epigrafiků, genealogů i širší poučené veřejnosti. Metodika může sloužit i jako učebnice relevantního odborného vzdělávání všech stupňů.

Ukázka z knihy (PDF)