Poradenství (nejen) při opravě památky

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí měst a obcí, soukromých vlastníků či občanských iniciativ, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu a dalších institucí.

Rozhodování v památkové péči probíhá v České republice ve dvou krocích, respektive dvou stupních. První instance – územní odborné pracoviště NPÚ, které působí v každém kraji – zpracovává ke konkrétní mu případu odborné posouzení, ale nemá rozhodovací pravomoc. Pravomoc rozhodnout – tedy pověstné „kulaté razítko“ – má správní orgán, jímž může být obec s rozšířenou působností, v případě větších měst magistrátní nebo krajský úřad. Národní památkový ústav dodává tomuto správnímu orgánu odborné podklady a vyjádření. Nejvyšší instancí je pak ministerstvo kultury. 

Pokud jste majitelem kulturní památky nebo vlastníte v památkově chráněném území nějakou nemovitost, budou památkáři z NPÚ posuzovat vaše záměry a plány týkající se údržby nebo oprav, přestavby a podobně. Mohou na vás mít požadavky, jejichž cílem je zachování hodnot památky či prostředí chráněného území. V mnohém vám mohou být užiteční a nápomocni. Své záměry s nimi můžete konzultovat ještě před zahájením přípravných prací. Jejich služby můžete využít bezplatně i v případě, že vaše nemovitost není památkově chráněná:

 • pomohou vám odhalit hodnoty stavby nebo jejích částí a ukážou vám, co cenného by mělo být zachováno a co je naopak možné změnit či odstranit
 • poradí, jakým způsobem provádět údržbu či opravy, aby byly zachovány všechny hodnoty
 • pomohou najít řešení stavebních detailů, s nimiž si architekti či řemeslníci (minimálně ti bez zkušeností s památkami) nebudou vědět rady, a poradí například i s výběrem barev
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco prozkoumat či vyzkoumat (ať už se to týká archeologie, dendrochronologie a obecně datace předmětů či materiálů, trasologie, historických řemesel a technických postupů či používaných materiálů apod.)
 • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco konzervovat či restaurovat
 • poradí, kde hledat informace o historii sídel, tedy měst, vesnic či velkých areálů, i jednotlivých staveb, takže pokud vás zajímá historie vašeho města, kláštera za městem nebo třeba opuštěného pivovaru, jste u nich na správné adrese
 • pomohou s podklady a vyřizováním v případě, že se rozhodnete opravit nějakou zanedbanou stavbu, například kapličku, a potřebovali byste využít některou z forem finanční podpory (grantové, dotační programy)
 • v krajním případě mohou pomoci zabránit poškození památky nebo místa – v chráněném území nebo na vybrané památce posoudí plánované aktivity, upozorní na jejich negativní vliv a dají podnět pro zahájení správního řízení nebo zjednání nápravy

Z těchto důvodů se na „svého“ památkáře obraťte ještě předtím, než začnete platit za práci projektantovi; mohly by to totiž být zbytečně vynaložené peníze. Za vzor byste si určitě neměli brát žádnou nelegálně prováděnou stavbu ani sice povolenou opravu domu podobnému tomu vašemu, který se ale nachází desítky kilometrů od vás ve zcela jiném prostředí. Když si předem připravíte kvalitní dokumentaci, fotografie či výkresy, bude váš záměr památkáři srozumitelnější. Při jednání se hodně ptejte a nechte si vše vysvětlit. Ovšem pokud vám památkáři nepovolí plastová okna či třípatrovou nástavbu v centru památkové rezervace, nehněvejte se na ně – jsou to profesionálové a chrání naše společné kulturní dědictví.

Specialisté působící na celém území královéhradeckého kraje

 • restaurování národních kulturních památek
 • ORP Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nový Bydžov, Nové Město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

Mgr. Pavla Laštůvková
+420 778 761 568, lastuvkova.pavla@npu.cz

 • ORP Jaroměř, Jičín, Nová Paka, Trutnov, Vrchlabí

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)​​​​​​​

Mgr. Marta Daňková
+420 724 663 668, dankova.marta@npu.cz

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

Mgr. Jan Tlučhoř
+420 724 663 821, tluchor.jan@npu.cz

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

Ing. Matěj Kubina

+420 777 465 622, kubina.matej@npu.cz

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

Ing. Jiřina Jelínková
+420 725 716 247, jelinkova.jirina@npu.cz

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

Mgr. Jana Kalferstová
+420 606 481 399, kalferstova.jana@npu.cz

Konzultační dny na úřadech obcí s rozšířenou působností

Broumov

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Mgr. Adam Zezula
+420 775 850 087, zezula.adam@npu.cz

Dobruška

konzultační den: 1. a 3. čtvrtek v měsíci 9.00–12.00

garant území: Mgr. Petr Kočí
+420 725 712 369, koci.petr@npu.cz

Dvůr Králové nad Labem

konzultační den: po předchozí domluvě

garant území: Mgr. Adam Zezula
+420 775 850 087, zezula.adam@npu.cz

 

Hořice

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Ing. Zdeněk Čermák
+420 725 716 245, cermak.zdenek@npu.cz

Hradec Králové

 • městská památková rezervace a městská památková zóna

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí a čtvrtka)

garant území: Ing. Blanka Adámková
+420 602 879 036, adamkova.blanka@npu.cz

 • mimo městskou památkovou rezervaci a zónu

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Ing. Zdeněk Čermák
+420 725 716 245, cermak.zdenek@npu.cz

Jaroměř

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Mgr. Adam Zezula
+420 775 850 087, zezula.adam@npu.cz

Jičín

 • stavební úřad Jičín, Lázně Bělohrad, Sobotka

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Mgr. Klára Švábová
+420 775 425 992, svabova.klara@npu.cz

 • stavební úřad Kopidlno, Libáň, Vysoké Veselí

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Ing. Zdeněk Čermák
+420 725 716 245, cermak.zdenek@npu.cz

Kostelec nad Orlicí

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Mgr. Petr Kočí
+420 725 712 369, koci.petr@npu.cz

Náchod

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Ing. arch. Vladimíra Paterová
+420 602 888 611, paterova.vladimira@npu.cz

Nová Paka

konzultační den: úterý

garant území: Ing. Matěj Kubina
+420 777 465 622, kubina.matej@npu.cz

Nové Město nad Metují

konzultační den: středa 9.00–12.00

garant území: Mgr. Petr Kočí
+420 725 712 369, koci.petr@npu.cz

Nový Bydžov

konzultační den: po předchozí domluvě (kromě pondělí)

garant území: Ing. Zdeněk Čermák
+420 725 716 245, cermak.zdenek@npu.cz

Rychnov nad Kněžnou

konzultační den: úterý 9.00–12.00

garant území: Mgr. Petr Kočí
+420 725 712 369, koci.petr@npu.cz

Trutnov

konzultační den: středa, po předchozí domluvě

garant území: Ing. arch. Vladimíra Paterová
+420 602 888 611, paterova.vladimira@npu.cz

Vrchlabí

konzultační den: čtvrtek, po předchozí domluvě

garant území: Ing. arch. Vladimíra Paterová
+420 602 888 611, paterova.vladimira@npu.cz

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Blanka Adámková

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 532, 602 879 036
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
V roce 1983 absolvovala studijní obor pozemní stavby se specializací na kovové konstrukce stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia pracovala jako projektant v Cukrovarnickém průmyslu Praha, později na Povodí Labe, opět jako projektant. Po skončení mateřské dovolené v roce 1993 nastoupila do tehdejšího Památkového ústavu v Pardubicích, nejprve jako památkářka pro okres Hradec Králové, později, od roku 1995, jako vedoucí oddělení nemovitých památek. Tuto pozici zastávala až do reorganizace Národního památkového ústavu k 1. lednu 2008, kdy vzniklo samostatné pracoviště pro Královéhradecký kraj se sídlem v Jaroměři-Josefově. Zde od počátku zastává pozici vedoucí odboru péče o památkový fond a zároveň je garantkou památkové péče pro městskou památkovou rezervaci a zónu Hradec Králové. Působí též jako zástupce ředitele. Během svého dlouhodobého působení v Národním památkovém ústavu absolvovala nespočet odborných akcí, seminářů, kurzů a školení včetně zaměření na související legislativu. S ohledem na charakter památkového fondu Hradce Králové se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku stavebních památek první poloviny 20. století.
F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Sekretariát

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
491 814 357
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B sekretariat.josefov@npu.cz