Ohrožené památky

Přestože většina lidí si je významu a hodnoty dědictví předků dnes vědoma, některé památky stále chátrají. V České republice je přes 40 tisíc kulturních památek, z toho je více než sedm set na seznamu památek ohrožených.

Vybrané ohrožené památky

Zámek nechal v roce 1792 postavit Jan Berthold Schaffgotsch, od roku 1997 je v soukromých rukou bez využití. V polovině srpna 2018 zámek postihl požár, při...

Pozdně barokní fara z roku 1782 prošla klasicistními úpravami v roce 1825.

Původně renesanční zámek byl na počátku 19. století radikálně přestavěn na pivovar.