ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

památková rada

Památková rada je poradním orgánem ředitele pro posuzování složitých odborných otázek památkové péče a praxe Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Památková rada se vyjadřuje ke zvlášť významným nebo složitým akcím obnovy, konzervace a restaurování kulturních památek, k urbanistickým a stavebním zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

 • Ing. Blanka Adámková (NPÚ, ÚOP v Josefově)
 • Ing. Jiří Slavík (NPÚ, ÚOP v Josefově)
 • Ing. arch. Jan Čiháček (autorizovaný architekt, Pardubice)
 • Ing. arch. Alena Krusová, CSc. (NPÚ, GŘ)
 • Doc. PhDr. Vladimír Hrubý (Univerzita Pardubice)
 • Ing. arch. Alena Koutová (SÚRPMO, a.s., Hradec Králové)
 • Ing. arch. Jiří Krejčík (ARN studio, s.r.o., Hradec Králové)
 • Ing. arch. Jan Pešta (Stavebně-historický průzkum, Rožmitál pod Třemšínem)
 • Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií, Praha)
 • Ing. Jiří Starý (projektová kancelář, Hradec Králové)

regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku

Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku projednává všechny nově připravované i revidované starší návrhy na prohlášení nebo zrušení památkové ochrany.

 • Ing. Jiří Slavík
 • Mgr. Miloš Buroň
 • Mgr. Petr Arijčuk
 • Ing. Blanka Adámková
 • PhDr. Viktor Blažek
 • Mgr. Pavel Mach
 • Mgr. Jan Tlučhoř

krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradním orgánem ředitele ve věcech záchrany, ochrany a péče o archeologické dědictví v Královéhradeckém kraji. Koordinuje veškerá opatření k ochraně, záchraně a dokumentaci archeologických památek a archeologických výzkumů na území kraje. Dohlíží také na metodiku archeologických výzkumů na památkách a v památkově chráněných územích.

 • PhDr. Martina Beková (Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou)
 • PhDr. Zuzana Bláhová, PhD. (Univerzita Hradec Králové)
 • Mgr. Radek Bláha (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 • PhDr. Jan Frolík, CSc. (Archeologický ústav, Praha, v.v.i)
 • Mgr. Jana Kalferstová (NPÚ, ÚOP v Josefově)
 • Mgr. Jan Košťál (Regionální muzeum v Náchodě)
 • Mgr. Milan Kuchařík (Labrys, o.p.s., Praha)
 • PhDr. Miroslav Novák (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
 • Mgr. Radek Novák (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)
 • Mgr. Kateřina Opicová (Regionální muzeum a galerie v Jičíně)
 • Mgr. Jan Tůma (Regionální muzeum v Náchodě)
 • Mgr. Ondřej Tůma (Muzeum v Podkrkonoší v Trutnově)

interní komise

Interní komise je vnitřním poradním orgánem ředitele pro posuzování záměrů složitých nebo problematických obnov kulturních památek, zásadních stavebních nebo urbanistických zásahů a novostaveb v památkově chráněných územích na území Královéhradeckého kraje.