Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Metodika vznikla za podpory projektu z programu MK ČR NAKI II, č. DG16P02B003: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.

 

 

 

Metodika je určena odborným i výkonným pracovníkům památkové péče, státní a církevní správy, městských a obecních úřadů. Dále je určena všem zájemcům o danou problematiku zejména z řad historiků, historiků umění, restaurátorů, heraldiků, epigrafiků, genealogů i širší poučené veřejnosti. Metodika může sloužit i jako učebnice relevantního odborného vzdělávání všech stupňů.

Ukázka z knihy (PDF)