Prezentace památek

V této sekci usilujeme poskytnout prostor pro prezentaci veřejně přístupných kulturních památek na území Libereckého kraje. Jde o objekty, které nejsou ve správě Národního památkového ústavu, něco pozitivního se s nimi děje, přičemž na jejich fungování se Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci určitým způsobem podílí.

Řadu Prezentace památek odstartovala nadstandardní spolupráce s Lesy ČR týkající se péče o hrad Hamrštejn. Díky dlouhodobé podpoře publikační činnosti našeho pracoviště ze strany Libereckého kraje se zrodila myšlenka prezentace vybraných památek formou odborně zpracovaných, veřejně přístupných tiskovin, jež vznikají jako výsledek činnosti Národního památkového ústavu. Tiskoviny mají formát skládacích letáků vycházejících operativně také v německých a polských mutacích a jsou zdarma distribuovány na území Libereckého kraje a v blízkém příhraničí.

Pilotním projektem byl v roce 2014 leták věnovaný Hamrštejnu, který je propojen též s informačními tabulemi umístěnými na památce. V roce 2015 byly vydány skládací letáky ke kapli sv. Anny na Vyskři a kapli sv. Barbory na hradě Grabštejn, v závěru roku 2016 pak následovaly informační letáky k nově prohlášeným památkám, a to sboru Dr. Karla Farského v Semilech a železniční stanici v Martinicích v Krkonoších. V roce 2017 doplnila řadu dvojice letáků o kostelu Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou a bývalém Beranově hostinci v Trávníčku. V následujících letech se edice rozrostla o památník Jiřího Harcuby v Harrachově a kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Horní Řasnici. V závěru roku 2019 vyšly dva informativní letáky k dvojici libereckých památek: k vodní elektrárně a k domu U Pelikána. V roce 2021 jsme vydali informační leták věnovaný mariánskému sloupu v Liberci. Rok 2023 přinesl dva letáky v dvoujazyčné verzi, které se věnují liberecké Kapli Božího hrobu a starému hřbitovu v Kamenickém Šenově.