ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


Inspirujte se

Památky přinášejí svědectví o proměně času a zároveň samy nesou stopy jeho běhu – právě to jim dodává jejich kouzlo. Je však možné skloubit nároky moderního člověka s požadavkem zachovat to, co je pro konkrétní památku charakteristické? Jsme přesvědčeni, že ano, a následující příklady nám dávají za pravdu. Ty nejpovedenější jsme nominovali na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro.

Příklady táhnou... Pro někoho potěcha pro oko, radost či satisfakce, pro jiného inspirace.

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyzdvihuje pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Jejím cílem je upozornit na příklady dobré praxe, upozornit na to, co se podařilo a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.

Kuks, most v roce 2018, boční pohled

Ocelové příhradové mosty jsou nezřídka v havarijním stavu a hrozí jim zánik. Zdařilá obnova mostu v Kuksu ukázala, že oprava tohoto druhu památek je možná i za použití...

Krucifix na Vrchách – restaurovaný krucifix | © Petr Gláser

V roce 2013 se lidé ze spolku Jičínská beseda rozhodli zachránit cennou památku – barokní krucifix Na Vrchách – o které někteří obyvatelé Jičína nikdy neslyšeli, jiní...

Na základě dohody benediktinského řádu a Agentury pro rozvoj Broumovska o spolupráci se začaly provádět udržovací práce a připravovat celková obnova kláštera v Broumově....

Spolek Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV se dlouhodobě věnuje obnově pevnosti a připomínání vojenské tradice pevnostního města Josefova.

Cena NPÚ
Kostel sv. Máří Magdaleny v Božanově

Sdružení Omnium připravuje semináře, workshopy, prohlídky a další akce věnované zejména prezentaci a obnově tzv. broumovské skupiny kostelů. Věnuje se i další činnosti...

Cena NPÚ

Barchovský zámek je jednou z nejhodnotnějších barokních zámeckých staveb na Novobydžovsku, která nahradila starší tvrz.