Nově prohlášené památky

Díky vzájemné spolupráci památkářů z našeho územního odborného pracoviště s úřady a vlastníky hodnotných historických areálů a objektů prohlásilo Ministerstvo kultury České republiky ty nejvýznamnější z nich za nové nemovité kulturní památky Královéhradeckého kraje.

Přírůstky památkového fondu Královéhradeckého kraje

2024

2022

2014

2010

2009

2008