ÚOP v Josefově

územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu


O nás

Územní odborné pracoviště v Josefově je krajským pracovištěm Národního památkového ústavu s působností v Královéhradeckém kraji. 

Na konci 50. let 20. století byl zřízen Krajský vlastivědný ústav v Hradci Králové, jehož součástí bylo i středisko památkové péče. Od roku 1960 působilo na území tehdejšího Východočeského kraje Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje (KSSPPOP) v Pardubicích s drobnými organizačními změnami až do roku 1991, kdy byl ministerstvem kultury zřízen Památkový ústav v Pardubicích. V souvislosti s reorganizací státní správy byl v roce 2003 zřízen Národní památkový ústav. V roce 2008 vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Pardubicích samostatné územní odborné pracoviště v Josefově s působností pro Královéhradecký kraj.