Areál zámku Ferdinandsko, Březina

Historický areál barokních budov loveckého zámečku Ferdinandsko z roku 1757, vystavěného olomouckým biskupem Ferdinandem Juliem hrabětem Troyerem z Troyersteina, objektu myslivny, hájovny, studánky a bývalých koníren.

Zámek ve stylu vrcholného baroka dal vystavět olomoucký biskup Ferdinand Julius Troyer v roce 1757. Do roku 1939 sloužil jako lovecký zámek. Objekt je hodnotný z urbanistického, architektonického i kulturně-historického hlediska.

Stavebně-technický stav zámku, objektu myslivny, hájovny, studánky a bývalých koníren je havarijní a vyžaduje celkovou rekonstrukci.


Související ohrožené památky

Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.