Zámek, Ivanovice na Hané

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

  • Zámek Ivanovice na Hané

    Zámek Ivanovice na Hané

Renesanční stavba je dílem stavitele Antonia Parise a kameníka Jana Foncuna. Zámek je samostatně stojící čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s pravidelným čtvercovým dvorem, ze tří stran má arkádové ochozy. Bosované přízemí je postaveno na hranolových pilířích, další dvě patra stojí na toskánských sloupech. V arkádách jsou reliéfy rodových erbů, iniciály stavebníka Jana Bokůvky z Bokůvky a jeho manželky a letopočet 1608. Další stavební úpravy pocházejí z roku 1711, kdy byla postavena věž, fasáda pochází z roku 1886. V průběhu 19. století byly upravovány obytné interiéry zámku. Z 20. století pocházejí četné nehodnotné stavební úpravy interiéru zámku. V období mezi světovými válkami došlo k úpravě areálu zámku pro potřeby farmaceutického průmyslu.

Objekt je zčásti staticky zajištěn. V roce 2018 byla dokončena celková oprava střech. Při průzkumech zjištěn havarijní stav arkády - statické narušení a praskliny v kamenných článcích.


Související ohrožené památky

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.