Zámek, Jaroslavice

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

Křídla jsou do dvora otevřena arkádovou chodbou. Pozoruhodná renesanční arkádová lodžie se nachází také na vnějším průčelí jižního křídla. Zámek byl zbudován v dnešním rozsahu patrně v 60. a 70. letech 16. století Scipionem z Archu. Obsahuje ve hmotě původní středověký hrad připomínaný roku 1255. Rezidence významného rodu Althanů byla dále zhodnocena kvalitními raně barokními změnami (interiéry) a vrcholně barokními úpravami (fasády) v 60. letech 17. a ve 30. letech 18. století. Po roce 1945 byl zámek devastován, vlekoucí se komplikovaná restituční kauza brání záchraně této mimořádné architektonické památky.

Havarijní stav zámku vyžaduje generální obnovu, jejíž realizace je ohrožena vleklým restitučním sporem. V prostoru schodištní chodby mezi kostelem a zámkem došlo ke zřícení klenby. Objekt je dlouhodobě nevyužit.


Související ohrožené památky

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.

Pozdně gotická tvrz v Bošovicích byla postavena kolem roku 1500, rozšířena byla renesančně v pozdním 16. století.

Mohutná ruina velkého gotického hradu ze třetí čtvrtiny 13. století byla založena významným olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu.