Zámek, Rešice

Renesanční zámek byl postaven koncem 16. století pány z Vlašimi pravděpodobně na místě starší gotické tvrze na terénní hraně nad říčkou Olešnou.

  • Zámek Rešice

    Zámek Rešice

Zámek stojí na půdorysu ve tvaru písmene L a tvoří jej dvě patrové budovy, mezi nimiž je v nároží spojovací zeď s průjezdem k řece. Starší z budov má na severovýchodě nádvorní arkády. Areál zámku doplňuje barokní hospodářský dvůr.

Vinou dlouhodobé absence základní údržby a temperování i devastace se areál zámku nachází v havarijním stavu. Hrozí zánik autentických renesančních omítek a kamenických článků. V roce 2011 byli majitelé seznámeni s možnostmi dotací na opravu, o dotace však nepožádali. Zámek je nevyužit, v hospodářském dvoře jsou ustájeni koně.


Související ohrožené památky

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl upraven a rozšířen přestavbami v baroku a v 19. století.

Dnešní rozsáhlý renesanční zámek byl postaven na místě raně gotického hradu doloženého již roku 1289 v majetku pánů z Obřan.

Na návrší nad obcí se tyčí monumentální jednopatrová zámecká budova o čtyřech křídlech soustředěných kolem obdélného rozlehlého dvora.

Zámek v Ivanovicích na Hané vznikl v letech 1608–1611 přestavbou vodní tvrze z konce 15. století.

V parku situovaná ušlechtilá architektura trojkřídlého klasicistního zámku s raně barokním jádrem tvoří dominantu obce.