Záchrana vegetačních prvků v parku zámku Valeč

Záchrana dřevinných vegetačních prvků a revitalizace travních ploch – nutná pěstební opatření v dlouhodobě neudržovaném parku.

  • operační program: Životní prostředí
  • prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny
  • oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
  • doba trvání projektu: 7. 1. 2009 – 1. 11. 2009