Revitalizace NKP LVA – SZ Valtice – turistický cíl

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.

 • název: Revitalizace národní kulturní památky LVA - státní zámek Valtice - turistický cíl
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP)
 • prioritní osa: 4. – Komunitně vedený místní rozvoj
 • specifický cíl: 4.1 – „Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu“
 • výzva ŘO IROP: 55. Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD (průběžná výzva č. 06_16_073)
 • výzva nositele SCLLD: 1. výzva MAS Lednicko-valtický areál, z.s. - IROP- ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ (032/06_16_073/CLLD_16_01_157)
 • doba trvání projektu: 21. 8. 2018 – 31. 12. 2022
 • celkové zdroje na realizaci projektu: Kč
 • celkové způsobilé výdaje: 5 236 160,00 Kč z toho, Kč (95 %) ze strukturálních fondů EU (ERDF) a Kč (5 %) ze státního rozpočtu (Národní veřejné zdroje)
 • celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): Kč
 • příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Zaměření a cíle projektu:

Projekt je zaměřen na revitalizaci zahradnictví, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany, obnovu zahrady, výstavbu sociálního zázemí pro návštěvníky a zázemí pro zaměstnance.

Realizací projektu dojde k vybudování pokladny se sociálním zázemím pro návštěvníky zahradnictví. Sociální zázemí výrazně zvýší návštěvnický komfort.

Součástí projektu je rovněž vybudování nové manipulační plochy a zázemí pro zaměstnance (sprcha, toaleta, denní místnost a sklad materiálu a nářadí), které dnes v areálu zahradnictví chybí.

Zkvalitnění zázemí pro návštěvníky i zaměstnance umožní prodloužení doby provozu zahrady o 1 měsíc. Bylinková zahrada tak bude pro návštěvníky otevřena od začátku května do poloviny října.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách SZ Valtice.

Kontaktní osoba: