Obnova Novogotického templu v zámeckém parku v Krásném Dvoře

Cílem projektu byla celková stavební a památková obnova Novogotického templu, národní kulturní památky, v zámeckém parku v Krásném Dvoře.

  • operační program: CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
  • programová oblast: PA 16-3 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
  • doba trvání projektu: 5. 1. 2015 – 30. 4. 2016
  • stav: ukončené
  • příjemce: NPÚ, ÚPS v Praze
  • celkové výdaje projektu: 16 342 227 Kč

Templ v zámeckém parku v Krásném Dvoře je unikátní stavba zahradní architektury, která byla navržena v roce 1792 hrabětem Janem Rudolfem Černínem, tehdejším majitelem panství. Jde tak o první případ novogotické stavby v České republice.

Projekt se zaměřil na citlivou památkovou obnovu objektu s maximálním ohledem na původní materiály a dochované prvky. Projekt  zahrnul rekonstrukci vstupních schodišť, obnovu dlažby v interiéru, opravu vnitřních dřevěných žeber, rekonstrukci pláště lucerny, opravu dřevěných žeber po obvodu lucerny, spolu se zhotovením kopie vyhlídkové lávky, opravou vřetenových schodišť, s restaurováním sochy maršála Schwarzenberga a s dalšími nutnými stavebními zásahy. V Novogotickém templu je umístěna expozice o historii krajinářských parků a fenoménu staveb drobné zahradní architektury.

Koncem května 2017 byl objekt zpřístupněn veřejnosti, a to nejen formou prohlídky interiéru a zpřístupněním vyhlídky, ale též možností návštěv koncertů a jiných společenských událostí. Zvláštní péče byla věnována vytvoření edukačních programů a vedení edukačních aktivit pro organizované skupiny dětí a mládeže od předškoláků až po studenty středních škol (mimo jiné je připraven také modul pro klienty blízkých sociálních zařízení).

Kontakt: