Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna

Projekt byl zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších částí zámeckého areálu zámku Uherčice a jeho kvalitní prezentaci a zpřístupnění veřejnosti.

 • Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • Prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • Specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • Investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • Výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II.
 • Doba trvání projektu: 14. 3. 2018 – 31. 12. 2021
 • Celkové zdroje na realizaci projektu: 129 250 732,17 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu:127 593 369,00 Kč z toho 94 004 314,35 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 33 589 054,65 Kč národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 1 657 363,17 Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Cílem projektu se stala památková obnova vybraných částí zámeckého areálu s velkým podílem restaurování, vytvoření návštěvnické infrastruktury, památková obnova zámeckého parku s romantickou zříceninou. Realizace projektu umožnila rozšíření nabídky pro návštěvníky - nové expozice, nová prohlídková trasa, bezbariérový přístup.

Projekt řešil záchranu významné části rozsáhlého zámeckého komplexu, který lze zahrnout do souboru národního kulturního dědictví ČR.

Realizací projektu je odstraněn havarijní stavebně technický stav, také jsou napraveny nepůvodní a nevyhovující stavební zásahy, vybudovány inženýrské sítě a technická infrastruktura areálu, dále došlo k realizaci restaurátorských a konzervačních prací. Součástí projektu jsou zahradní úpravy v okolí zříceniny, odstranění náletových dřevin a vegetace tak, aby došlo k obnově průhledu k zámku, který byl jedním ze základních principů přírodně krajinářské zahradní kompozice.

Realizací projektu je SZ Uherčice zatraktivněn pro návštěvníky, což by mělo vést k vyšší návštěvnosti a tím i ke zlepšení ekonomické situace památkového objektu. Je zde vytvořena kvalitní infrastruktura pro návštěvnický provoz a pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. Vznikl atraktivní cíl pro turisty i občany ze širokého okolí, což je pro tento turisticky velmi málo navštěvovaný region přínosem - v podobě vzniku nových podnikatelských a pracovních příležitostí, zejména v oblasti cestovního ruchu.

Podrobnější informace k projektu naleznete na webových stránkách zámku Uherčice.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Alena Lysá, kastelánka zámku Uherčice, tel: +420 515 298 396, +420 773 785 280, e-mail: lysa.alena@npu.cz
 • Mgr. Dagmar Šnajdarová, PR projektu, tel: +420 573 301 435, +420 725 308 460, e-mail: snajdarova.dagmar@npu.cz