Památky jižních Čech 3

Podrobné informace

Rok vydání:

2010

Místo vydání:

České Budějovice

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jazyk:

česky

Počet stran:

208

ISBN:

978-80-85033-28-1

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Českých Budějovicích

Také třetí svazek Památek jižních Čech přináší studie o památkovém fondu v Jihočeském kraji i informace o důležitých realizacích památkové péče v poslední době. Mezi obsáhlejšími studiemi zaujmou texty o kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích, středověkých dlaždicích s motivem střely nalezených v boletickém kostele, renesančním vodním mlýně u Holubova, krbech ve schwarzenberském loveckém zámku Ohrada či unikátním souboru proticikánských varovných tabulí z počátku 18. století, které se dochovaly ve sbírkách hradu Nové Hrady. Ze zpráv o aktuálním dění je možno upozornit na studii o restaurování obrazů Johanna Georga Hammiltona, informace o instalaci části prohlídkové trasy hradu Rožmberk, bezpečnostním zajištění a prezentaci barokních soch z poutního Římova v borovanském zámku či nálezu unikátních středověkých dřevěných konstrukcí v domě na českobudějovickém náměstí.

Obsah:

Vlastislav Ouroda: Editorial / 7

TUTELAE MEMORIA

 • Vlastislav Ouroda: Kde vzít břidlici? Drobná sonda do praxe oprav stavebních památek v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století (kostely sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích a Nanebevzetí Panny Marie ve Vyšším Brodě) / 9
 • Martin Gaži: Jak „zvýšit kulturní úroveň návštěvníků Prachaticka“? K mobiliáři kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích / 18

STUDIA

 • Jarmila Hansová: Osudy mostu ve Zlaté Koruně / 35
 • Jarmila Hansová: Renesanční vodní mlýn v Holubově po přestavbě roku 1929 / 45
 • Martin Zeman:  Zemský hřebčinec v Písku / 61
 • Jiří Havlice: Středověké dlaždice z kostela sv. Mikuláše v Boleticích / 71
 • Roman Lavička: Věž kostela sv. Václava ve Velešíně / 87
 • Martin Šanda: Martinelli, či Bayer? Jedna kapitola ze stavebních dějin loveckého zámku Ohrada / 96
 • Vít Honys, Vít Kadeřábek: Varhany arciděkanského kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou. Památník nenaplněného pokusu o nástroj středoevropského významu / 103
 • Ludmila Ourodová-Hronková: Servitské obrazové cykly v Nových Hradech a jejich restaurování / 123
 • Jiří Hanzal: Cikánské varovné tabule z Nových Hradů v kontextu Svaté říše římské a českých zemí / 150

RELATIONES

 • Jan Müller: Přemítání o Samsonovi a jeho českobudějovické kašně / 167 
 • Martin Zeman: Stat crux dum volvitur orbis. Kříž s korpusem Krista ze sousoší Kalvárie z kamenného mostu v Písku - k historii a restaurování jedné památky / 170
 • Ludmila Ourodová-Hronková: Sochy římovské pašijové cesty v Borovanech / 175
 • Naděžda Pálková: Českobudějovický měšťanský dům v Kanovnické ulici č.p. 76. Statické zajištění objektu a s ním spojené nálezy historických konstrukcí  178  
 • Petr Kohoutek: Obnova zámku vodice po požáru / 182
 • Ludmila Ourodová-Hronková: K tvorbě nové instalace letního apartmá Jiřího II. Buquoye na hradě Rožmberk / 186 
 • Olga Trmalová: Malířský rukopis a technika malby Johanna Georga Hamiltona.  K výsledkům restaurátorského průzkumu deseti portrétů koní ze sbírek zámku Hluboká / 197