Památky jižních Čech 1

Podrobné informace

Rok vydání:

2008

Místo vydání:

České Budějovice

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Jazyk:

česky

Počet stran:

176

ISBN:

978-80-85033-13-7

189 Kč

Rozebráno

Českobudějovické pracoviště Národního památkového ústavu otevírá ediční řadu nazvanou v balbínovském duchu Miscellanea prvním svazkem publikace Památky jižních Čech. Záměrem vydavatelů je, aby se tato řada publikací stala pravidelnou platformou ke sběru a vyhodnocování poznatků o nesmírně různorodém jihočeském památkovém fondu. Památkáři se při své práci setkávají s informacemi viditelnými mnohdy pouze krátce v průběhu obnovy či dokonce zanikajícími, často jsou objevovány dosud neznámé skutečnosti a kulturní dědictví tak může být nahlíženo ve stále nových a nových zorných úhlech. Dokumentace, vyhodnocování a sdílení těchto poznatků s veřejností patří k základním povinnostem práce každého dobrého památkáře.

Publikační platforma Památek jižních Čech je otevřena všem, kteří se odborně dotýkají památkového fondu na území Jihočeského kraje, a to v širokém rozmezí od reflexe kulturní krajiny, přes archeologii a architekturu až po umělecká díla a pamětihodnosti všeho druhu. Každoročně by nadále měl vycházet nejméně jeden svazek, jehož stránky budou k dispozici široké pluralitě témat a interpretací. Památky zde budou nahlíženy nikoliv dle klíče jejich momentálně vnímané "důležitosti" či "reprezentativity", nýbrž v co největší pestrosti, a to jak v mnohostranných souvislostech jejich vzniku, historických souvislostí a funkcí po dobu jejich trvání a proměn, tak prostřednictvím jejich dokumentace, udržování, ochrany a záchrany.

Obsah:

Vlastislav Ouroda: Editorial / 7

TUTELAE MEMORIA

 • Aleš Krejčů: Půlstoletí památkové péče v jižních Čechách. K výročí první zákonné úpravy pro ochranu kulturních památek a vzniku jejího institucionálního zajištění / 9

STUDIA

 • Jiří Havlice:  Sídlo nobility či refugium? Zaměření a dokumentace hradiště na Hradišťském vrchu u Kaplice / 43
 • Vlastislav Ouroda: Zámek v Zálší. Základní stavebněhistorické informace / 48
 • Jan Müller: Drobnosti k dějinám plešivecké papírny v Českém Krumlově / 55
 • Daniel Šnejd, Jarmila Hansová: Roubenka č.p. 12 v Zubčicích. Proměna domku pro mrzáka ve zmrzačenou památku / 59
 • Daniel Šnejd, Jarmila Hansová: Nález středověkého špýcharového domu v usedlosti č.p. 6 v Záluží na Českokrumlovsku / 66
 • Michaela Špinarová, Jarmila Hansová, Veronika Babická: Poutní kaple ve Studenci a v Rožmitále na Šumavě / 77
 • Vít Honys: Relikty vlivů pasovského varhanářství v barokní varhanářské produkci jižních Čech / 95
 • Martin Gaži: Světci na zem padlí. K historii a restaurování bočního oltáře Panny Marie Loretánské
 • v kapli sv. Jana Nepomuckého v Horosedlech / 105
 • Robert Šimůnek: Pozdně středověké odpustkové desky z Kájova / 111

RELATIONES

 • Marek Ehrlich, Marie Pavlátová: Obnova naučné stezky v Terčině údolí u Nových Hradů / 137  
 • Josef Masaryk: Obnova fasád zámku Hluboká / 139
 • Petr Kohoutek: Oprava střechy táborského kostela Proměnění páně / 147  
 • Danuše Thimová: Obnova areálu mlýna v Hoslovicích / 150  
 • Alena Vinařová: Rekonstrukce kovárny v Nových Hradech v letech 2001–2003 / 154  
 • Zdeňka Prokopová: Návesní kaple sv. Václava v Domaníně nově prohlášena za kulturní památku / 156  
 • Dagmar Geršlová: Vodňanský obraz Panny Marie Montserratské / 159  
 • Kateřina Cichrová: Tapiserie Kristus ochraňuje hříšníka před žádostmi světa / 165  
 • Kateřina Cichrová: Dámská vycházková a plesová garderoba z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století na zámku Český Krumlov / 168 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše Všeobecné obchodní podmínky