Stavební práce a konzervace zdiva na Landštejně v roce 2021

Stavební a konzervátorské práce pro letošek končí, co vše se stihlo udělat?

Stavebí sezona na Landštejně začala poměrně pozdě. Dlouho byla zima, která nepřeje práci na vnějších stěnách hradu. V románské kapli byl od zimy nastříkán odsolovací zábal, který se snímal v jarních měsících.

První prací na jaře bylo zrevidování a doplnění odvodnění pochozí terasy malé věže. Do interiéru věže masivně zatékalo a to způsobovalo velké zamokření zdiva a degradaci historických malt uvnitř románské kaple.

Venkovní práce se potom přesunuly na pokračování konzervace vnějšího zdiva vybraných stěn. Dokončena byla stěna se sgrafitovou výzdobou na nádvoří, nádvorní stěna třetí brány, arkáda i vnitřní stěny původně gotického paláce na nádvoří. Vápenocementové malty byly nahrazeny vápennými, příznivějšími historické stavbě. Cihelné vyzdívky jsou omítány pro ochranu cihel před rychlou degradací. Koruny zdí jsou pokryty rozchodníkovým kobercem.

Konzervace se týká v této fázi oprav také západní stěny původní románské hradby. I zde jsou práce téměř dokončeny, zbývá narýsovat kopii renesančního sgrafita do omítaných částí. Historická omítka se sgrafitem byla ještě v sedmdesátých letech dvacátého století patrná na větších plochách této stěny. Novým provedením se tedy vracíme k tomuto stavu. Chceme jím také ukázat, že zdobná omítka kryla v 16. století téměř všechny vnější stěny hradu.

V románské kapli byl na jaře odstraněn odsolovací zábal, v horní části druhý ve spodní třetí, a během roku byly naneseny ještě dva. Jeden v červnu a druhý v listopadu. Poslední listopadový odsolovací zábal bude odstraněn na jaře 2022 a interiér kaple projde finálními úpravami. Odsolování vrchní vrstvy historické omítky umožní její zpevnění pro její zachování. Stav před odsolováním neumožňoval konzervátorům záchranu omítek, protože póry v omítce byly naplněny solemi. Krystalizace solí pod povrchem omítek způsobuje jejich degradaci (odpadávají společně s krystalky solí).

Obě části současných oprav (v kapli i na vnějších stěnách) skončí ke 30. 9. 2022. V kapli to bude obnova finální, na vnějších stěnách probíhá první etapa oprav. Navázání druhou etapou, která zahrnuje všechny zbylé vnější stěny hradu (bez hradeb), je vázáno na získání dalších finančních prostředků.

Jsme rádi, že obnova vnějších stěn na hradě Landštejně byla zahájena alepoň v omezené míře. Cementové malty na historickém zdivu degradují, a malta, i větší kusy s úlomky cihel a kamenů, padají na návštěvnickou trasu, kde jsou velkým ohrožením pro procházející návštěvníky. Pokračování prací další etapou je velmi žádoucí, jak pro záchranu historického zdiva, tak především pro zachování návštěvnického provozu hradu.