Žatec a krajina žateckého chmele jsou nominovány mezi památky světového dědictví UNESCO

Dokumentace nominace Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO, která byla dnes podepsána ministrem kultury, bude předložena Centru světového dědictví v Paříži. O jejím výsledku bude pravděpodobně rozhodnuto v létě 2022.

Nominace navazuje na projekt Žatec, město chmele, který v roce 2018 doporučil Výbor pro světové dědictví rozšířit o příklad krajiny s chmelnicemi. Nové krajinné pojetí nominace bylo od té doby na národní úrovni rozpracováno a konzultováno i se zahraničními experty z ICOMOS (poradní odborná organizace Výboru). Aktuálně dokončená dokumentace byla vypracována týmem odborníků a představitelů Města Žatec, v úzké spolupráci s řadou partnerů včetně Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a dalších.

Součástí nominace je navíc chráněná vesnice Stekník včetně zámku Stekník, vesnice Trnovany s příklady zachovalých sušáren chmele, okolní krajina chmelnic, historické jádro města Žatce včetně Pražského předměstí, které je unikátní množstvím technických památek, které sloužily ke zpracování a skladování chmele. Dohromady je tak utvořen jedinečný celek, který dokumentuje celý cyklus pěstování, zpracování a obchodu s žateckým chmelem od historických dob do současnosti.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek při podpisu dokumentace uvedl: „Jsem rád, že můžeme mezinárodní veřejnosti představit jedinečné chmelařské kulturní dědictví, které je po dlouhá staletí součástí naší historie,  a na které můžeme být právem hrdi.  Žatecko  patří k nejstarším a největším chmelařským oblastem a Žatec byl pro mimořádnou kvalitu pěstovaného chmele a piva také královským městem. Takže i díky své architektuře se jedná o jedinečné místo světového chmelařství. Děkuji všem, kteří se na přípravě nominační dokumentace podíleli. Pokud bude nominace úspěšná, obohatí Seznam světového dědictví podobně jako historická krajina Krušnohoří s dědictvím hornické činnosti nebo polabská krajina v okolí Kladrub nad Labem, po staletí kultivovaná pro chov ušlechtilých koní.“

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR