Brány památek se otevřely 1. dubna. Začala hlavní návštěvnická sezona 2023.

Nové prohlídkové trasy, nové expozice a řada tematických akcí – letošní rok bude na památkách ve správě Národního památkového ústavu mimořádný.

Připomeneme také 20. výročí vzniku NPÚ, dokončujeme pět velkých obnov památek podpořených z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, zapojíme se do akcí k 300 letům od úmrtí architekta Jana Blažeje Santini–Aichela. Projekt Po stopách šlechtických rodů se ve svém 13. ročníku zaměřuje na rod Harrachů. Hrady a zámky připravují tematický program na celé období Velikonoc od 7. do 10. dubna. Chybět letos nebudou tradiční oblíbené akce jako je Hradozámecká noc 26. srpna a památky se otevřou také během Noci kostelů, Víkendu otevřených zahrad, Dnech evropského dědictví a v závěru roku v rámci tradičního Hradozámeckého adventu. 

Prohlídkové trasy a nové expozice

V Klášteře Kladruby u Stříbra skončila největší rekonstrukce v novodobé historii objektu, díky které se od 1. 4. 2023 otevírají nové prohlídkové okruhy. Klášter představí návštěvníkům všední život mnichů v barokním benediktinském klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek v obnovených částech nového a starého konventu, na rajském dvoře a v původním interiéru barokně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie od architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Druhý okruh Zámek přiblíží zájemcům evropsky proslulý rod Windischgrätzů v místnostech věnovaných historii rodu, Alfrédovi I., jeho ženě Eleonoře a hospodářskému využití bývalého klášterního panství. Součástí okruhu je i původní interiér knížecí knihovny z 1. poloviny 20. století. Třetím, výběrovým okruhem je Santini, okruh prezentující klášterní kostel a architekta J. B. Santiniho.

Klášter Kladruby

Klášter Kladruby

Tuto významnou osobnost připomene také Klášter Plasy v rámci okruhu Cisterciácký klášter. Novinkou v Plasích bude od léta prohlídková trasa Zámek Metternichů, která přiblíží tento významný rod, jeho působení v západních Čechách i dějiny kláštera od jeho zrušení Josefínskými reformami na konci 18. století do 1. poloviny 20. století.
1. dubna se otevře Plaská cisterciácká krajina – část stezky, která spojuje cisterciácké kláštery napříč Evropou, je součástí mezinárodního projektu, jehož snahou je přidat cisterciáckou krajinu na seznam Evropského kulturního dědictví.

K plnému provozu se po čtyřech letech vrací hrad Kunětická hora. 1. dubna se otevře Jurkovičův palác a 5. května obnovený hradní palác, který byl dosud uzavřen

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora

Zámek Hrádek u Nechanic je spolu se zámkem Janovice u Rýmařova stěžejním objektem roku Harrachů. Tento rod a jejich odkaz budou připomínat celý rok nejen speciální prohlídky a kulturní akce, ale také přednášky a na Hrádku u Nechanic expozice doplněná o nové a restaurované předměty. Jedním z hlavních výstupů projektu je obnova vybrané části hostinských pokojů v 1. patře západního křídla zámku – na základě akvarelů a zámecké kroniky probíhá reinstalace těchto místností tak, aby co nejvíce odpovídaly původnímu vybavení zámku z druhé poloviny 19. století.  Největší proměnou projde tzv. půlkruhová ložnice, kde se obnoví původní dřevěné obložení stěn. Nové budou v několika místnostech také látkové tapety nebo dřevěné podlahy. Zásadní změnou projde lovecký pokoj, ve kterém se bude připomínat dosud zcela opomíjený poslední šlechtický majitel z rodu Harrachů, Jan Antonín. Obnova bude veřejnosti během roku představována, v závěru roku bude vydána monografie o zámku.

V roce 2021 byla představena rozsáhlá reinstalace interiérů náchodského zámku, na niž navázala letošní částečná reinstalace ložnice knížete Ottavia II. Piccolomini, kam byla přesunuta tapiserie z lovecké šatny. Díky této úpravě došlo ke sjednocení cenného souboru nástěnných koberců s názvem Život na venkovském sídle. Úpravami prošel také kabinet kněžny Anny Viktorie Piccolomini, kam byla instalována menší barokní obrazárna, a vstupní schodiště. Návštěvnickou celoroční premiéru, a to i z pohledu údržby, bude mít Zámecký kopec, kde správa zámku plánuje interaktivní prohlídky na 1. máje a komentované prohlídky ve vybraných termínech.

Rozsáhlou interiérovou instalací prošel v zimních měsících zámek Frýdlant. Frýdlant si letos připomíná 222 let od zpřístupnění (části hradu) veřejnosti. Dosavadní zámecké interiéry přibližovaly druhou polovinu 19. století, nyní zachycují reálný stav za vlastnictví posledních členů hraběcí rodiny Clam-Gallasů (30. léta 20. století). Reinstalaci nahrávaly dochované fotografie, inventář z roku 1930 a také fakt, že se zde dochovala řada původního vybavení, a to včetně textilií – v depozitářích se tak podařilo dohledat původní závěsy ladící k tapetám, přehozy na postele aj.

Zámek Zákupy vstupuje do letošní sezony s opravenými chodbami ve východním křídle zámku – byly zrestaurovány nástěnné a nástropní malby, dveřní fládry a parketové podlahy. Ze stavebních obnov v zámeckém areálu bude provedena oprava střechy tzv. Švýcarského domku v zámeckém parku.

Nové expozice a zázemí nabídne od konce dubna hrad Karlštejn. Návštěvníci budou moci využívat moderní návštěvnické centrum. V suterénu bude expozice věnovaná vzniku a minulým obnovám hradu a rovněž expozice o historii vinařství na Karlštejně. Pod nádvořím v nově objevených prostorách bude umístěna expozice věnovaná kamenickým prvkům. Na parkánu budou obnoveny užitkové zahrady. Současně zde bude otevřeno veřejnosti nové sociální zařízení. Obnoven bude i suterén Císařského paláce, kde se dokončuje multifunkční sál se zázemím. V něm bude instalována stálá expozice tesařských prvků. Projekt obnovy je částečně hrazen z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Otevření se chystá na konec dubna 2023.

Na zámku Valeč se v květnu veřejnosti představí obnovený výjimečný zámecký theatron, který dříve sloužil jako amfiteátr. Kromě stavební obnovy se dokončují restaurátorské práce na sochařské výzdobě a archeologický výzkum.

Zámek Valeč

Výročí 25 let zapsání Květné zahrady v Kroměříži na Seznam UNESCO oslavíme slavnostním otevřením obnovené Kolonády a komentovanými prohlídkami v pátek 26. května 2023. Výročí připomene také mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž 2023 – památky zahradního umění na seznamu světového dědictví, kterou NPÚ spolupořádá s Klubem UNESCO Kroměříž.

Na zámku Telč letošní sezona začíná 29. dubna. Díky projektu obnovy pak od poloviny července přibydou dvě nové prohlídkové trasy. Zámecké muzeum v prostorách bývalých hostinských pokojů (předtím prostory Muzea Vysočiny) představí historii zámku a jeho majitele. Expozice má podobou evokovat rodová šlechtická muzea. Zaměří se na jednotlivé majitele zámku, kterými byli páni z Hradce, Slavatové, Lichtenstenové z Kastelkornu a Podstatští-Liechtenstena a důraz bude kladen na poslední vlastníky Podstatské z Lichtejsteina a nejvýznamnějšího vlastníka Zachariáše z Hradce a jeho rodinu. Expozice bude volně přístupná bez průvodce s celoročním provozem.
Instalovaný depozitář se pak otevře v prostorách bývalého Pivovaru v severní části zámku. Součástí instalovaného depozitáře bude variabilní prezentace vybraných nejzajímavějších artefaktů z depozitárních fondů zámku v Telči, především nábytek, větší předměty, porcelán, cín a další. Návštěvníci se seznámí s různými restaurátorskými postupy i pracovní náplní jednotlivých zaměstnanců NPÚ formou animovaných spotů.

 

Po stopách šlechtických rodů 2023: Harrachové – vznešenost zavazuje

Do 13. ročníku projektu, který byl slavnostně zahájen v proslulých harrachovských sklárnách, se letos zapojilo rekordní množství památek, institucí a organizací nejen z Česka. Hlavními objekty za NPÚ jsou zámky Hrádek u NechanicJanovice u Rýmařova. Letní lovecké sídlo v Hrádku bude také hlavním centrem tradiční Hradozámecké noci, která se uskuteční v sobotu 26. srpna na památkách napříč republikou.)

Zámek Hrádek u Nechanic

PodCastle

Hrady, zámky a další památky ve správě NPÚ, ale také ty, kteří se zasloužili o jejich obnovu a správu, představuje podcast NPÚ PodCastle. V letošním roce se zaměří mimo jiné na 20 let Národního památkového ústavu. Přiblíží osobnosti, které u jeho vzniku stály a v souvislostech přiblíží historii i současnost památkové péče v Česku.