Přednáškové cykly pro veřejnost

Již tradičně připravilo generální ředitelství cyklus přednášek s názvem Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

 

Přednášky se konají v novém sídle Národního památkového ústavu v Praze 1, Liliová 5 vždy v úterý se začátkem v 17.30 hodin. 

Generální ředitelství NPÚ v Praze zahájilo pořádání pravidelných přednášek v roce 2011. První tři ročníky se konaly pod titulem O památkách trochu jinak a zaměřily se na jejich obnovu, konzervaci či restaurování. V roce 2014 byl cyklus s mottem Kámen v památkové péči věnován kameni, v roce 2015 jsme se dalším tradičním materiálům věnovali cyklem s mottem Cihla a její matka hlína. V roce 2016 navázala série přednášek zaměřená na na kovy a jejich použití. Přednášky v roce 2017 se zaměřily na téma krajiny jako kulturního i přírodního dědictví.

5 výsledků

Hovory s kastelány 2023

Generální ředitelství NPÚ

Odbor edukace a dalšího vzdělávání generálního ředitelství pořádá v rámci CŽU pro širokou veřejnost cyklus přednášek HOVORY S KASTELÁNY, jehož...

Hovory s kastelány 2022

Generální ředitelství NPÚ

Zveme Vás na sedmý ročník přednáškového cyklu Hovory s kastelány. Tento pravidelný cyklus pro veřejnost je připravován odborem edukace a dalšího...

Hovory s kastelány 2021

Generální ředitelství NPÚ

Na podzim r. 2021 navazujeme již po šesté, po krátké odmlce způsobené pandemií COVID–19, na pravidelný cyklus přednášek pro veřejnost Hovory s kastelány,...

Hovory s kastelány 2020

Generální ředitelství NPÚ

V roce 2020 byl zahájen 5. ročník cyklu přednášek pro veřejnost "Hovory s kastelány" připravený odborem edukace a dalšího vzdělávání generálního...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Již tradičně pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována...