Přednáškové cykly pro veřejnost

V roce 2017 připravilo generální ředitelství cyklus přednášek věnovaných krajině jako kulturnímu i přírodnímu dědictví. Druhým rokem pokračují Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

 

Přednášky se konají v novém sídle Národního památkového ústavu v Praze 1, Liliová 5 vždy v úterý se začátkem v 17.30 hodin. 

Generální ředitelství NPÚ v Praze zahájilo pořádání pravidelných přednášek v roce 2011. První tři ročníky se konaly pod titulem O památkách trochu jinak a zaměřily se na jejich obnovu, konzervaci či restaurování.

V roce 2014 byl cyklus s mottem Kámen v památkové péči věnován kameni, v roce 2015 jsme se dalším tradičním materiálům věnovali cyklem s mottem Cihla a její matka hlína. V roce 2016 navázala série přednášek zaměřená na na kovy a jejich použití. Přednášky v roce 2017 se zaměřily na téma krajiny jako kulturního i přírodního dědictví.

Již třetím rokem pokračuje v roce 2018 cyklus přednášek s názvem Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy představí osoby nejpovolanější – správci památek.

Šlechta českých zemí v evropské diplomacii

Generální ředitelství NPÚ, ÚOP v Praze

Cyklus přednášek připomene významné české šlechtice, kteří úspěšně působili na diplomatickém poli.

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Již třetím rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována objektům,...