Přednáškové cykly pro veřejnost

V roce 2016 připravilo generální ředitelství cyklus přednášek, jímž se letos série nazvaná Tradiční materiály pohledem památkové péče zaměří na téma Kov. Jako novinku uvádíme cyklus Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

 

Přednášky se konají v knihkupectví a informačním centru Národního památkového ústavu v Praze 1, Na Perštýně 12 vždy v úterý se začátkem v 17.30 hodin.

Generální ředitelství NPÚ v Praze zahájilo pořádání pravidelných přednášek v roce 2011. První tři ročníky se konaly pod titulem O památkách trochu jinak a zaměřily se na jejich obnovu, konzervaci či restaurování.

V roce 2014 byl cyklus s mottem Kámen v památkové péči věnován kameni, v roce 2015 jsme se dalším tradičním materiálům věnovali cyklem s mottem Cihla a její matka hlína.

Tradiční materiály pohledem památkové péče: kov

Generální ředitelství NPÚ

Každoroční téma s názvem Tradiční materiály pohledem památkové péče se i ve druhém pololetí letošního roku zaměří na kovy a jejich použití. Přednášky se konají v...

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Jako letošní novinku připravilo generální ředitelství Národního památkového ústavu cyklus přednášek pro veřejnost nazvaný Hovory s kastelány. Vybrané hrady a zámky,...