Přednáškové cykly pro veřejnost

V roce 2017 připravilo generální ředitelství cyklus přednášek věnovaných krajině jako kulturnímu i přírodnímu dědictví. Druhým rokem pokračují Hovory s kastelány, při nichž budou představeny vybrané hrady a zámky, zajímavosti z historie i osobní příběhy osobami nejpovolanějšími, správci památek.

 

Přednášky se konají v knihkupectví a informačním centru Národního památkového ústavu v Praze 1, Na Perštýně 12 vždy v úterý se začátkem v 17.30 hodin.

Generální ředitelství NPÚ v Praze zahájilo pořádání pravidelných přednášek v roce 2011. První tři ročníky se konaly pod titulem O památkách trochu jinak a zaměřily se na jejich obnovu, konzervaci či restaurování.

V roce 2014 byl cyklus s mottem Kámen v památkové péči věnován kameni, v roce 2015 jsme se dalším tradičním materiálům věnovali cyklem s mottem Cihla a její matka hlína. V roce 2016 navázala série přednášek zaměřená na na kovy a jejich použití. Přednášky v roce 2017 se zaměří na téma krajiny jako kulturního i přírodního dědictví.

Hovory s kastelány

Generální ředitelství NPÚ

Druhým rokem pokračuje cyklus přednášek pro veřejnost připravený generálním ředitelstvím NPÚ s názvem Hovory s kastelány. Letos je pozornost věnována objektům v...

Krajina: kulturní i přírodní dědictví

Generální ředitelství NPÚ

Tématem přednášek ve druhém pololetí roku 2017 je Krajina s podtitulem Kulturní i přírodní dědictví. Přednáška konaná v úterý 12. prosince se uskuteční v novém sídle NPÚ...