Náměstkyně pro památkovou péči

Dott. Jana Michalčáková, Ph.D.et Ph.D.

Dějiny umění vystudovala na římské univerzitě Sapienza, doktorské studium, rovněž z dějin umění, absolvovala na UP v Olomouci a na římské univerzitě Sapienza. Na této zahraniční univerzitě se věnovala výzkumným aktivitám. Absolvovala šestiměsíční stáž ve Vatikánských muzeích, v Oddělení užitého umění a v Oddělení restaurátorsko-konzervátorské diagnostiky.

Na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci vede přednáškové cykly, které propojují přírodovědný a uměleckohistorický výzkum, na Akademii výtvarných umění v Praze cyklus přednášek, jehož cílem je představit restaurování jako historický, dynamicky se vyvíjející proces, který je součástí evropské kultury již od doby antického Řecka.

Badatelsky se zaměřuje na období středověku a na teorie restaurování. Památkovou péči vnímá jako komplexní proces, který vychází z vyváženého propojení soustavy vědních oborů společenských, přírodovědných i technických, oblasti práva i státní správy, směřující ke svému hlavnímu cíli, kterým je služba veřejnosti formou identifikace památkových hodnot, konzervování  památek a jejich restaurování. Náměstkem pro památkovou péči byla jmenována 1. dubna 2020.