Sbírka fotografické dokumentace

Sbírka fotografické dokumentace generálního ředitelství spravuje fondy, jejichž rozsah, hloubka a dokumentační hodnota dosahuje mezinárodního významu. Jeho fondy obsahují více než 132 000 černobílých negativů formátu 6 x 6 cm až 30 x 40 cm, 1250 barevných negativů, 38 000 negativů Orbis, 18 000 diapozitivů a 58 000 unikátních fotokopií.

Kontakt

Valdštejnské nám. 3, Praha 1
telefon +420 257 010 301, +420 257 010 302
e-mail:
gnr.sbirkafoto@npu.cz

Otevřeno

  • úterý, středa a čtvrtek 8–11 hodin
  • po telefonické domluvě je možné sbírku fotodokumentace navštívit kterýkoliv pracovní den v pracovní době

Základem sbírky fotografické dokumentace generálního ředitelství NPÚ je sbírka Státního fotoměřického ústavu (založen roku 1919), který systematicky dokumentoval památkový fond a celé kulturní dědictví, a sbírky Státního památkového úřadu a Národní kulturní komise, jež byly roku 1953 sloučeny v Státní památkovou správu. Sbírka fotografické dokumentace se postupně rozrůstala zásluhou Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody (existoval od roku 1958), Státního ústavu památkové péče (vznikl v roce 1991) a Národního památkového ústavu (od roku 2003).

Fotosbírka se rovněž rozrůstala nákupy, odkazy a dary. Díky tomu byly do sbírek včleněny cenné soubory negativů a unikátních fotokopií od profesionálních fotografů, osobností působících v památkové péči a organizací souvisejících s památkovou péčí. Součástí sbírky jsou tedy například kolekce originálních fotografií Jindřicha Eckerta a Brunera–Dvořáka, negativy nakladatelství Orbis, architektů Schulze a Hilberta, fotografů Vojty, Vavrouška a Jaksche. V posledních letech byl zakoupen soukromý archiv dlouholetého pracovníka ústavu, fotografa Vladimíra Hyhlíka. V roce 2015 získal NPÚ jako dar i soukromý archiv význačného českého historika umění Jaroslava Herouta.

V roce 2015 byly v rámci projektu Digitalizace fondů NPÚ naskenovány všechny náhledové karty fotosbírky a nyní probíhá jejich náročná revize.

zpět na služby generálního ředitelství