Náměstek pro správu památkových objektů

Nepodléhá CC

Ing. Rudolf Pohl

Vystudoval obor podniková ekonomika se specializací na makroekonomii a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu. Náměstkem generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů je od 1. září 2016.

Profesní dráhu zahájil ve Státní tiskárně cenin, kde se zabýval specializovanou polygrafickou výrobou. Od roku 2005 pracoval v Národním muzeu – nejdříve jako ředitel sekretariátu, poté obchodní a správní ředitel a od roku 2010 jako ekonomicko-provozní náměstek. V této funkci se zaměřil na celkovou ekonomiku příspěvkové organizace, facility management budov (včetně památkových) se zvláštním zřetelem na bezpečnostní otázky. Dále se zabýval marketingem zaměřeným na organizace působící v kulturní sféře a také problematikou zadávání veřejných zakázek.

Mezi roky 2011 a 2015 působil jako člen sektorové rady pro kulturu, tvořící metodiku a standardy celoživotního vzdělávání. Od roku 2013 byl dva roky členem dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2015 působil jako předseda komise pro bezpečnost v muzeích a galeriích při Asociaci muzeí a galerií; je členem Mezinárodního výboru pro muzejní bezpečnost při Mezinárodní radě muzeí (ICOM).