Náměstkyně sekce pro projektové řízení

Mgr. Inka Pospíšilová

Vystudovala Vyšší odbornou školu informačních služeb se specializací na služby muzeí a galerií a následně magisterský obor Dějiny křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde působila již při studiu a několik dalších let na Ústavu dějin křesťanského umění jako studijní poradce, organizační a projektový pracovník.

V roce 2012 nastoupila do Národního památkového ústavu do Oddělení evropských fondů, jehož vedení převzala o 3 roky později. Od roku 2016 zastávala pozici vedoucí Odboru programového a mimorozpočtového financování a od roku 2017 také úlohu zástupkyně náměstka pro správu památkových objektů. 1. 7. 2019 pak převzala jmenování na post náměstkyně nově vzniklé sekce pro projektové řízení.