Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv

Sbírky, depozitáře a spisovny generálního ředitelství NPÚ uchovávají velké množství historických fotografií, stavebních plánů, zpráv ze stavebněhistorických průzkumů, restaurátorských zpráv, listin, spisů a dalších cenných dokumentů.

Adresa a kontakt

Horoměřická 2328/3, Praha 6-Dejvice

telefon: Tomáš Snopek +420 737 386 155, Michaela Brixová +420 724 357 639

e-mail: gnr.sbirkaplanu@npu.cz

Návštěvy úterý až pátek po dohodě. Dotazy a objednávky nejlépe telefonicky v pondělí, úterý a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Lhůty pro vyhledání dokumentace se řídí množstvím objednávek a jejich rozsahem.

Dopravní spojení: autobusy č. 161, 312, 316 a 356 ze zastávky Bořislavka (metro A) do zast. Jenerálka, odtud pěšky 300 metrů proti směru jízdy.                          

Sbírka obsahuje stavební plány, stavebně historické průzkumy, restaurátorské zprávy, fotografie, ikonografickou dokumentaci, plány území či mapy. Většina dokumentace je z doby od konce 19. století do současnosti, stovky položek z doby od konce 18. století do konce 19. století, jednotlivosti z doby starší. Metráž sbírky tvoří asi 1000 bm.

Původci: Státní fotoměřický ústav (1919–1954), Státní památkový úřad (1920–1950), Státní památkový ústav (1950–1951), Státní památková správa (SPS, 1952–1958), Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP, 1958–1990), Státní ústav památkové péče (SÚPP, 1990–2002), Národní památkový ústav (NPÚ, od 2003), Národní kulturní komise (NKK, 1947–1951), Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO, 1954–1992), Státní restaurátorské ateliéry (StRA, 1980–1992).

Část sbírky je zaznamenána v katalogu Carmen. Katalog je průběžně doplňován, záznamy převzaté hromadně ze starší evidence se revidují.

zpět na služby generálního ředitelství