Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv

Sbírky, depozitáře a spisovny generálního ředitelství NPÚ uchovávají velké množství historických fotografií, stavebních plánů, zpráv z různých průzkumů (například stavebněhistorických), restaurátorských zpráv, listin, spisů a dalších cenných dokumentů.

Kontakt

Horoměřická 2328/3, Praha 6-Dejvice
telefon +420 235 312 811
(po přihlášení automat. ústředny zadejte linku 21 nebo 22)
e-mail: gnr.sbirkaplanu@npu.cz

Otevřeno

  • po předchozí dohodě a podle provozních možností je badatelna přístupná každý pracovní den; s dotazy a objednávkami nás kontaktujte nejlépe telefonicky v úterý od 13 do 18 hodin.

Dopravní spojení: autobusy č. 161, 312, 316 a 356 ze zastávky Bořislavka (metro A) do zast. Jenerálka, odtud pěšky 300 metrů proti směru jízdy.                          

Sbírka obsahuje také  fotografie, ikonografickou dokumentaci, mapy a územně plánovací dokumentaci a zpřístupněno je zhruba 900 bm z 1000 bm metráže. Těžiště rozsáhlého fondu tvoří dokumentace od konce 19. století do současnosti, stovky dokumentů z doby od konce 18. století do konce 19. století, několik položek představuje unikátní dokumentaci k baroknímu stavitelství. Zdroje dokumentů: Státní fotoměřický ústav (1919–1954), Státní památkový úřad (1920–1950), Státní památkový ústav (1950–1951), Státní památková správa (SPS, 1952–1958), Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP, 1958–1990), Státní ústav památkové péče (SÚPP, 1990–2002), Národní památkový ústav (NPÚ, od 2003), Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO, 1954–1992), Státní restaurátorské ateliéry (StRA, 1980–1992).

zpět na služby generálního ředitelství