Sbírka plánů, stavebněhistorických průzkumů a restaurátorských zpráv

Sbírka obsahuje stavební plány, stavebně historické průzkumy, restaurátorské zprávy, fotografie, ikonografickou dokumentaci, plány území či mapy. Většina dokumentace je z doby od konce 19. století do současnosti, stovky položek z doby od konce 18. století do konce 19. století, jednotlivosti z doby starší. Metráž sbírky tvoří asi 1000 bm.

Provoz badatelny sbírky plánů je bez omezení.

  • prezenční studium je umožněno pouze po předběžné domluvě s pracovníky plánové sbírky, telefonicky či emailem, prostřednictvím kontaktů, o to v tyto dny:
    pondělí, středa, čtvrtek 13:00 – 17:00 h, případně dle individuální domluvy

Adresa a kontakt

Horoměřická 2328/3, Praha 6-Dejvice

telefon: Tomáš Snopek +420 737 386 155, Michaela Brixová +420 724 357 639, Marian Pliska +420 778 755 247

e-mail: gnr.sbirkaplanu@npu.cz


Badatelna se řídí Badatelským řádem NPÚ,   zpoplatněné služby se řídí aktuálním ceníkem. Objednávky rozmnoženin ke stažení: k neveřejnému užití a pro studentské práce.

Upozorňujeme všechny badatele, že stávající technické vybavení sbírky umožňuje reprodukovat předlohy do maximální velikosti 200 x 92 cm.

Dopravní spojení: autobusy č. 161, 312, 316 a 356 ze zastávky Bořislavka (metro A) do zast. Jenerálka, odtud pěšky 300 metrů proti směru jízdy.                          

Původci: Státní fotoměřický ústav (1919–1954), Státní památkový úřad (1920–1950), Státní památkový ústav (1950–1951), Státní památková správa (SPS, 1952–1958), Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (SÚPPOP, 1958–1990), Státní ústav památkové péče (SÚPP, 1990–2002), Národní památkový ústav (NPÚ, od 2003), Národní kulturní komise (NKK, 1947–1951), Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů (SÚRPMO, 1954–1992), Státní restaurátorské ateliéry (StRA, 1980–1992).

Část sbírky je zaznamenána v katalogu Carmen. Katalog je průběžně doplňován, záznamy převzaté hromadně ze starší evidence se revidují.