O pracovišti

Generální ředitelství je sídlem vedení Národního památkového ústavu a přímo plní úkoly státní památkové péče. Jeho administrativní pracovníci zajišťují chod a koordinují činnost celé instituce.

Experti z generálního ředitelství mají na starosti evidenci a dokumentaci památkového fondu na našem území, odborní garanti zajišťují péči o národní kulturní památky a specialisté na jednotlivé segmenty památkové péče metodicky vedou kolegy z územních odborných pracovišť, případně poskytují vysoce specializované služby pro veřejnost nebo další pracovníky a instituce památkové péče (technologická laboratoř, digitalizační centrum atd.).

Pracovníci generálního ředitelství se podílejí na spolupráci České republiky se světovou organizací UNESCO, koordinují spolupráci s Evropskou komisí či reprezentaci památkové péče České republiky na půdě významných světových institucí. Další zodpovídají za péči a zpřístupňování státních památek, které byly NPÚ svěřeny do správy, a prezentaci památek a památkových hodnot veřejnosti.

Generální ředitelství Národního památkového ústavu je strukturováno na:

  • vedení NPÚ
  • útvary přímo řízené generální ředitelkou
  • sekci prvního náměstka generální ředitelky
  • sekci památkové péče
  • sekci provozně-ekonomickou
  • sekci správ památkových objektů v péči NPÚ