Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Organizační schéma Národního památkového ústavu

Generální ředitelka

Naděžda Goryczková | © Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • ✓ oddělení interního auditu
 • ✓ referát bezpečnostního ředitele NPÚ
 • ✓ odbor komunikace a prezentace

první náměstek generální ředitelky

Nepodléhá CC

Mgr. Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V dalších letech absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity a v roce 2014 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V Národním památkovém ústavu pracuje od roku 2012, kdy nastoupil do právního oddělení. Vedl kancelář generální ředitelky a od ledna 2017 do prosince 2021 zastával pozici prvního náměstka generální ředitelky. Od 1. ledna 2022 je jmenován ředitelem územní památkové správy v Praze.

Celý text
 • ✓ odbor právní služby
 • ✓ odbor informatiky
 • ✓ odbor edukace a dalšího vzdělávání
 • ✓ kancelář generálního ředitele – oddělení

Náměstek pro památkovou péči

Dr. Jana Michalčáková, Ph.D.et Ph.D.

Náměstkyní pro památkovou péči byla jmenována 1. dubna 2020. Zároveň vede přednáškové cykly na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze.

Celý text
 • ✓ územní odborná pracoviště
 • ✓ odbor evidence a dokumentace
 • ✓ odbor péče o památkový fond
 • ✓ odbor archeologie
 • ✓ oddělení památek s mezinárodním statusem
 • ✓ odbor technologické laboratoře

provozně-ekonomický náměstek

Nepodléhá CC

Ing. Radka Lukášová

 • ✓ odbor ekonomického řízení NPÚ a generálního ředitelství 
 • ✓ odbor ekonomického řízení ÚOP
 • ✓ odbor personalistiky a mezd NPÚ

náměstek pro správu památkových objektů

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

Náměstkem pro správu památkových objektů je od 1. července 2019, od 1. června 2015 byl provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • ✓ územní památkové správy
 • ✓ odbor správy a prezentace kulturního majetku
 • ✓ oddělení správy majetku
 • ✓ oddělení investičního rozvoje
 • ✓ odbor správy a obnovy Invalidovny Praha

Náměstkyně pro projektové řízení

Mgr. Inka Pospíšilová

Na post náměstkyně nově vzniklé sekce pro projektové řízení byla jmenována 1. července 2019, v NPÚ pracuje od roku 2012.

Celý text
 • ✓ odbor vědeckého tajemníka
 • ✓ oddělení evropských fondů
 • ✓ oddělení administrace stavebních investic