Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou jeho součástí útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Generální ředitelka

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • kancelář generální ředitelky
 • odbor informatiky
 • oddělení interního auditu
 • referát vědeckého tajemníka
 • referát bezpečnostního ředitele NPÚ

Náměstek pro památkovou péči

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.

Náměstkem generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči byl jmenován v roce 2013. Ve své profesní práci se soustředí na archeologii středověku a v současnosti se zabývá také informačními systémy o archeologických lokalitách pro potřeby jejich památkové ochrany.

Celý text
 • územní odborná pracoviště
 • odbor evidence a dokumentace
 • odbor péče o památkový fond
 • odbor archeologie

provozně-ekonomický náměstek

Ing. Oldřich Pešek

Provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ je od 1. června 2015. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • odbor ekonomického řízení NPÚ
 • odbor správy majetku a veřejných zakázek
 • odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované
  pracoviště Ostrava

náměstek pro správu památkových objektů

Ing. Rudolf Pohl

Vystudoval obor podniková ekonomika se specializací na makroekonomii a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu. Náměstkem generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů je od 1. září 2016.

Celý text
 • oddělení péče o památkové objekty