Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Generální ředitelka

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • ✓ oddělení interního auditu
 • ✓ oddělení vědy a výzkumu
 • ✓ referát bezpečnostního ředitele NPÚ
 • ✓ tiskový referát

první náměstek generální ředitelky

Mgr. Petr Spejchal

Do funkce prvního náměstka generální ředitelky byl povýšen 1. ledna 2017. V rámci své profesní kariéry se zaměřuje na oblast pracovního práva a řízení lidských zdrojů. Do NPÚ nastoupil v roce 2012.

 • ✓ odbor právní služby
 • ✓ odbor informatiky
 • ✓ odbor prezentace a vztahů s veřejností
 • ✓ odbor edukace a dalšího vzdělávání
 • ✓ sekretariát generálního ředitele – referát
 • ✓ referát personalistiky
 • ✓ referát spisovny a podatelny
 • ✓ referát pro kulturní dědictví a zahraniční vztahy

Náměstek pro památkovou péči

Mgr. Martin Tomášek Ph.D.

Náměstkem generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči byl jmenován v roce 2013. Ve své profesní práci se soustředí na archeologii středověku a v současnosti se zabývá také informačními systémy o archeologických lokalitách pro potřeby jejich památkové ochrany.

Celý text
 • ✓ územní odborná pracoviště
 • ✓ odbor evidence a dokumentace
 • ✓ odbor péče o památkový fond
 • ✓ odbor archeologie

provozně-ekonomický náměstek

Ing. Oldřich Pešek

Provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ je od 1. června 2015. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • ✓ odbor ekonomického řízení NPÚ
 • ✓ odbor správy majetku a veřejných zakázek
 • ✓ odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava

náměstek pro správu památkových objektů

Ing. Rudolf Pohl

Vystudoval obor podniková ekonomika se specializací na makroekonomii a marketing na Vysoké škole ekonomie a managementu. Náměstkem generální ředitelky NPÚ pro správu památkových objektů je od 1. září 2016.

Celý text
 • ✓ územní památkové správy
 • ✓ odbor programového a mimorozpočtového financování
 • ✓ oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů
 • ✓ oddělení marketingu a služeb správ památkových objektů
 • ✓ oddělení programového financování
 • ✓ oddělení mimorozpočtového financování
 • ✓ referát kontroly a kvality
 •