Organizační struktura

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Organizační schéma Národního památkového ústavu

Generální ředitelka

Naděžda Goryczková | © Nepodléhá CC

Ing. arch. Naděžda Goryczková

Generální ředitelkou Národního památkového ústavu byla jmenována v prosinci 2008. V této funkci usiluje o modernizaci a větší otevřenost instituce. Odborně se specializuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.

Celý text

Útvary přímo řízené Generální ředitelkou

 • ✓ oddělení interního auditu
 • ✓ odbor vědeckého tajemníka
 • ✓ referát bezpečnostního ředitele NPÚ
 • ✓ tiskový referát

první náměstek generální ředitelky

Nepodléhá CC

Mgr. Petr Spejchal

Prvním náměstkem generální ředitelky je od 1. ledna 2017, do NPÚ nastoupil v roce 2012. V rámci své profesní kariéry se zaměřuje na oblast pracovního práva a řízení lidských zdrojů.

Celý text
 • ✓ odbor právní služby
 • ✓ odbor informatiky
 • ✓ odbor prezentace a vnějších vztahů
 • ✓ odbor edukace a dalšího vzdělávání
 • ✓ kancelář generálního ředitele - oddělení
 • ✓ referát personalistiky
 • ✓ referát spisovny a podatelny
 • ✓ referát pro kulturní dědictví a zahraniční vztahy

Náměstkyně pro památkovou péči

Ing. arch. Alexandra Křížová

V roce 1980 absolvovala Fakultu architektury ČVUT, v oboru památkové péče působí od roku 1998. Do Národního památkového ústavu nastoupila v roce 2011 do funkce vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů generálního ředitelství.

Celý text
 • ✓ územní odborná pracoviště
 • ✓ odbor evidence a dokumentace
 • ✓ odbor péče o památkový fond
 • ✓ odbor archeologie
 • ✓ referát památek s mezinárodním statusem

provozně-ekonomický náměstek

Nepodléhá CC

Ing. Oldřich Pešek

Provozně-ekonomickým náměstkem generální ředitelky NPÚ je od 1. června 2015. Předtím zastával funkci ředitele ÚOP v Josefově a poté pracoval jako náměstek ředitele ÚPS na Sychrově. Od června 2009 do května 2015 vedl současně projekt Kuks – Granátové jablko.

Celý text
 • ✓ odbor ekonomického řízení NPÚ
 • ✓ odbor ekonomického řízení ÚOP – detašované pracoviště Ostrava

náměstek pro správu památkových objektů

 • ✓ územní památkové správy
 • ✓ odbor programového a mimorozpočtového financování
 • ✓ oddělení správy a prezentace mobiliárních fondů
 • ✓ oddělení marketingu a služeb správ památkových objektů
 • ✓ referát kontroly a kvality
 • ✓ odbor správy a obnovy památkového objektu Invalidovny Praha
 •