Historická venkovská architektura v kontextu současné vesnice

Zveme vás na další z řady seminářů k problematice vesnického stavitelství a historických vesnických sídel s tématem „Historická venkovská architektura v kontextu současné vesnice“.

  • Kdy: 20. - 22. 9.
  • Kde: Votice, okres Benešov ve Středočeském kraji, konferenční sál refektáře bývalého františkánského kláštera

Součástí semináře bude také exkurze (21. 9.), kde vás mimo jiné čekají prohlídky:

  • jedné z mála dochovaných plygonálních roubených stodol ve Veletíně u Sedlece-Prčice
  • vesnické památkové zóny Ounuz v téměř horské krajině Čertovy hrbatiny na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje
  • starého zachovalého Dolejšího mlýna u Jankova
  • bojiště bitvy u Jankova, jedné z nejkrvavějších střetů Třicetileté války
  • malebné vesničky Sedlečko, v níž se zachovalo několik usedlostí s roubenými sroubky
  • osady Zvěstov s rozlehlou návsí s rybníkem a pozoruhodným renesančním venkovským zámkem

Přihlásit se na seminář


Předpokládaný program a časový rozvrh semináře

 
Středa 20. září
09.00  –  13.00 Příjezd, ubytování a prezence účastníků ve františkánském klášteře 
13.00  –  13.30 Slavnostní zahájení semináře v sále-refektáři františkánského kláštera
13.30  –  17.00 I. blok jednání 
17.00  –  19.00 Společná prohlídka města
19.00  –  20.00 Večeře v restauraci U Modré kočky
20.00  –  24.00 Diskusní večer v sále-refektáři františkánského kláštera  
Čtvrtek 21. září
08.30  –  19.00 Exkurze – 2 části: dopoledne západ a odpoledne východ Voticka
12.00  –  13.00 Oběd během exkurze ve Voticích
19.30  –  24.00 Společenský večer v restauraci U Modré kočky + večeře formou rautu
Pátek 22. září
09.00  –  13.30 II. blok jednání a zakončení semináře
13.30  –  14.00 Oběd v restauraci U Modré kočky, odjezd účastníků

Bližší informace k akci (ke stažení)

Na organizaci letošního 30. ročníku se partnersky podílejí NPÚ, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Město Votice, MAS Voticko a Mikroregion Voticko.