Bohoslužba ke svátku Zvěstování Páně ve švihovské hradní kapli

Hrad Švihov, kaple | © Jiří Strašek

Bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie k příležitosti svátku Zvěstování Páně.

Událost se slaví jako církevní svátek vtělení Páně devět měsíců před Vánocemi. Tradičně se svátek nazývá Zvěstování Panny Marie, v současné češtině vlastně Zvěstování Panně Marii či christologicky Zvěstování Páně. Oslavuje biblickou událost zaznamenanou v Lukášově evangeliu, kdy se Marii zjevil archanděl Gabriel a oznámil jí, že počne dítě, že se jí narodí Syn Boží, spasitel lidstva.