Jezeří v květech

Zámecký flowerart

Letos již podvanácté se na zámku Jezeří o víkendu 24.-25.9.2022 koná akce s názvem Jezeří v květech. Pod vedením známé floristky Kláry Franc Vavříkové, místopředsedkyně květinářů a floristů, vyzdobí skupina floristů s názvem Dream TÝM zámecké komnaty nápaditými  květinovými instalacemi. Letošní ročník se nese ve znamení zámeckých slavností, v souvislosti s otevřením zrekonstruovaného divadelního sálu.

Dream TÝM tvoří několik floristů z celé ČR, pracují na výzdobě několik dní, bez nároku na honorář s přispěním sponzorů na květinový materiál. Jezeří v květech se před lety zrodilo z myšlenky pomoci těžce zkoušenému, zdevastovanému a v té době ještě ohroženému zámku v souvislosti s postupem těžby hnědého uhlí. Cílem akce bylo upozornit na tuto vzácnou památku, doposud opomíjenou a  výtěžkem přispět na její obnovu.

V rámci této akce bude jedinečná příležitost poprvé zhlédnout divadelní sál, který je po dokončené stavební obnově.