Telčské pracoviště Národního památkového ústavu a Centrum excelence Telč navázaly hlubší spolupráci

Představení územního odborného pracoviště NPÚ v Telči, ředitel Pavel Macků

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči a Centrum excelence Telč ÚTAM AV ČR, v. v. i. uspořádali ve středu 4. dubna 2018 seminář v Lannerově domě v Telči, během kterého obě instituce představily svoji činnost. Položily tím základní kámen pro hlubší spolupráci.

K hlavním tématům semináře patřila nejen problematika památkového fondu v Kraji Vysočina a evidence a dokumentace nemovitých a movitých památek. Prezentován byl rovněž projekt Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši. Centrum Excelence Telč představilo vybrané výzkumné aktivity klimatického větrného tunelu,  rentgenovou tomografii a mezioborový výzkum kulturního dědictví. Na závěr semináře proběhla plodná diskuse, ze které mj. vyplynuly další podněty pro spolupráci obou institucí na poli památkové péče a kulturního dědictví v budoucnu.

Příkladem spolupráce, kterou obě instituce již dlouhodobě rozvíjejí je SCOLA TELCZ. Jde o společnou aktivitu ČVUT v Praze, Masarykovy univerzity Brno, Dunajské univerzity v Kremži, Centra Excelence Telč ÚTAM AV ČR a telčského pracoviště Národního památkového ústavu. Zimní i letní běh SCOLY TELCZ připravuje pro studenty z České republiky, Slovenska a Rakouska vždy téma z oboru památkové péče, na němž se podílejí i odborníci z dalších institucí. Cílem je nejenom navázání kontaktů mezi jednotlivými institucemi a frekventanty akce, ale i jakési názorové fórum přístupů a řešení konkrétních problémů v oblasti péče o zachování kulturního dědictví z pohledu různých oborů se zohledňováním místních podmínek a obyvatel.

Související zprávy

Mezinárodní studentské týmy se v Telči sejdou již potřetí, tentokrát bude jejich úkolem obnova synagogy v...

25. 1. 2018

V týdnu od 5. do 9. února 2018 bude v Telči probíhat interdisciplinární workshop Scola Telcz 2018, kterého se zúčastní studenti tří univerzit z České republiky a z...