Mezinárodní studentské týmy se v Telči sejdou již potřetí, tentokrát bude jejich úkolem obnova synagogy v Telči

Ilustrační snímek - Letní škola TELCZ 2017 - práce ve skupinách

V týdnu od 5. do 9. února 2018 bude v Telči probíhat interdisciplinární workshop Scola Telcz 2018, kterého se zúčastní studenti tří univerzit z České republiky a z Rakouska. Hlavním tématem je řešení případové studie obnovy objektu bývalé synagogy. Výstupy studentů budou následně prezentovány veřejnosti v prostorách Masarykovy univerzity v Telči.

Program „zimní školy“ se skládá z přednášek odborníků, ukázek terénní práce a zejména samostatné práce studentských týmů. Součástí programu bude rovněž podrobná prohlídka historického centra města Telče. Účastníci budou mít jedinečnou možnost setkávání, přístupu na jinak nedostupná místa a zejména spolupráce se specialisty z různých oborů jako jsou památkáři, architekti, zástupci přírodovědeckých disciplín či historikové umění. Různorodé budou i vlastní studentské týmy, což účastníkům umožní vyzkoušet si mezioborovou spolupráci, která je pro památkovou praxi příznačná. Zadání bude pro všechny týmy shodné – zpracovat úvodní studii obnovy objektu telčské synagogy. Své výsledky pak budou veřejně prezentovat v pátek 9. února v Univerzitním centru Masarykovy Univerzity v Telči.

Na organizaci Scola Telcz  2018 se podílí ČVUT v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Dunajská univerzita v Kremži, Centrum Excelence Telč ÚTAM AV ČR a telčské pracoviště Národního památkového ústavu a je jedním z výsledků jejich dlouhodobé spolupráce na poli památkové péče.