Letecké práce

Telčské pracoviště NPÚ zakoupilo v roce 2018 kvadrokoptéru DJI Phantom 4PRO+ a následně proběhla série školení řešitele ÚOP v Telči zaměřených na teorii a praxi v letectví, včetně závěrečných zkoušek před komisaři Úřadu pro civilní letectví (dále jen ÚCL), čímž došlo k udělení licence profesionálního pilota a zisku oprávnění k leteckým pracím (nyní letecká subkategorie A2). Od roku 2019 byl v projektu nasmlouván letoun Cessna 152 v rozsahu do šesti letových hodin ročně. Obě letecká zařízení vytvořila platformu jak pro dálkové snímání, tak i operativní detailnější leteckou fotografii.

V průběhu řešení projektu „Archeologie z nebe. Analýzy a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku“ vzniklo přes 4000 nových leteckých snímků archeologických lokalit, torzální architektury a historických jader měst a obcí především z Kraje Vysočina. Kvůli kůrovcové kalamitě lze většinu z nich považovat již za historický dokument, neboť zachycují kulturní krajinu v předkalamitním zalesnění, či v průběhu mýcení. Letecké práce se tak od původního prospekčního záměru přenesly i do sféry monitorovací a zajišťují operativní dokumentaci větších krajinných celků, při níž prokázaly nezastupitelnou roli v ochraně nemovitého archeologického kulturního dědictví. Letecké snímky s archeologickou tematikou budou uloženy v projektovém, veřejně dostupném úložišti online[1] a celý soubor pak ve fotoarchivu ÚOP v Telči.

 

[1] Archeologická mapa, online: https://amcr-info.aiscr.cz/