Vyšla kniha o malostranské rotundě, „kostelu z legend“

Raně středověká rotunda sv. Václava na Malé Straně, v místech historického podhradí Pražského hradu, je jednou z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších archeologických a architektonických památek v pražském i celostátním měřítku, legendami opředeným, tajemným, celá staletí ztraceným prostorem spojeným s úctou k hlavnímu českému zemskému patronu, svatému knížeti Václavovi. Již několik let se odborná i širší laická veřejnost seznamuje s jejím jedinečným příběhem, jenž je ve své soudobé fázi možná stejně pamětihodný jako dramatické historické děje, jež provázely vznik rotundy nebo jichž byla ona svědkem.

Příběh rotundy sv. Václava vypráví obsáhlá kolektivní monografie, jež je výsledkem snahy využít a zhodnotit pramenný materiál a shromážděnou dokumentaci získané terénním záchranným archeologickým výzkumem pozůstatků jedinečné památky v letech 2004 a 2005 a zpracované v letech 2015 a 2016 díky projektu financovanému z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů 2009–2014. Vypracovaná nálezová zpráva byla rozšířena o vyhodnocení výzkumů a zapojení archeologických informací do prostorových i časových souvislostí do podoby napjatě očekávané knihy.

Projekt restaurování a zpřístupnění torza rotundy sv. Václava a lidé, kteří se na tomto úžasném podniku podíleli, získali mnohá prestižní ocenění, a to Cenu Miloslava PetruskaCenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2016. Rotunda je druhou z pražských a současně jednou z deseti českých pamětihodností, která získala mezinárodní ocenění Evropské unie pro kulturní dědictví – cenu European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2018, a to včetně třetího místa v hlasování evropské veřejnosti.

Významné uznání za odvahu vstoupit do nesmírně náročného a vpravdě riskantního procesu a za vytrvalost v záměru vynést tento objevený poklad ze sutin, poskytnout mu veškerou odbornou péči a ukázat ho veřejnosti náleží Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ta zaštítila multioborový tým a uspořádala veřejnou sbírku, čímž kromě naplnění praktické potřeby umožnila kterémukoli dárci pocítit, že se podílí na něčem výjimečném. Do zdárného konce dovedla vybudování expozice in situ hodné výstavních standardů 21. století v historickém areálu svého sídla na Malostranském náměstí. Nemenší zásluhy za nepolevující nasazení a skvěle odvedenou odbornou a řemeslnou práci přísluší i týmu archeologů, stavebních historiků, restaurátorů, projektantů a řady dalších specialistů, z nichž nelze nevyzdvihnout archeology pražského pracoviště NPÚ pod vedením archeoložky Jarmily Čihákové a geodeta Martina Müllera, hlavních autorů předkládané shrnující monografie.

Malostranská rotunda sv. Václava
autoři: Jarmila Čiháková, Martin Müller
přispěli: Michal Cihla, Petr Hadrava, Alexandra Kloužková, Mária Kolářová, Naďa Profantová, Zuzana Slížková, Olga Trojánková, Jaroslav Valečka, Jan Zavřel, Vladimír Žáček

Edice Archeologické Prameny k Dějinám Prahy / svazek 8

Vydal Národní památkový ústav, prosinec 2020
ISSN 1803-232X (APDP)
ISBN 978-80-87220-17-7

K zakoupení v knihkupectví a informačním centru Národního památkového ústavu,
Na Perštýně 12, Praha 1-Staré Město
www.npu.cz/knihkupectvi nebo v e-shopu NPÚ