Pro média

Národní památkový ústav je velkou organizací s celostátní působností, mnoha pracovišti v jednotlivých krajích a více než stovkou památkových objektů přístupných veřejnosti. Na každém z nich jsou pracovníci připraveni odpovídat na vaše dotazy na konkrétní témata.

Zajímá-li vás činnost Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, konkrétní památky nebo památková péče v Praze, případně si nevíte rady s tím, na koho se obrátit, kontaktujte:

  • Mgr. Andreu Holasovou, pracovnici styku s veřejností
    tel. +420 234 653 120, +420 776 178 914
    e-mail: holasova.andrea@npu.cz

Tiskové zprávy

Cena Památky děkují: on-line hlasujete pro obnovu Maiselovy synagogy, muzejní expozici v Rothmayerově vile...

18. 7. 2016

vydal ÚOP v Praze

Soutěž o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro, v níž soutěží dvacet pět vynikajících počinů na poli památkové péče, ochrany a prezentace za rok 2015, vstoupila do další fáze,...

Cena NPÚ Patrimonium pro futuro 2015: za Prahu si ji zaslouží kompletní obnova Maiselovy synagogy a unikátní...

26. 5. 2016

vydal ÚOP v Praze

Do celostátního kola 3. ročníku soutěže o cenu NPÚ za rok 2015 posílá územní odborné pracoviště v Praze za kraj hlavní město Praha dva příkladné počiny vysoké...