Archeoložka Jarmila Čiháková získala Cenu Miloslava Petruska

Prohlídky v rotundě ku příležitosti Mezinárodního dne archeologie 15. října 2016

Při slavnostním zasedání akademické obce k 669. výročí založení Karlovy univerzity v historickém sále Karolina ve čtvrtek 6. dubna 2017 převzala archeoložka dr. Jarmila Čiháková Cenu Miloslava Petruska za prezentaci rotundy sv. Václava. Jedná se o kolektivní cenu společně se zástupci Matematicko-fyzikální fakulty UK a akademickým sochařem Tomášem Raflem. Jde o významné ocenění práce celého archeologického týmu NPÚ, ÚOP v Praze.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci převzali řešitelé projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy, a to jmenovitě vedoucí projektu dr. Martin Vlach, vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Jarmila Čiháková a také hlavní restaurátor projektu ak. mal. Tomáš Rafl, který si však z osobních důvodů nemohl ocenění osobně převzít.

Více než dvouletý projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy sv. Václava byl na MFF UK úspěšně završen v říjnu 2016. Na mimořádném projektu, který vyžadoval součinnost mnoha profesí, se podíleli archeologové, historici, teologové, odborníci přírodních věd, restaurátoři, technici a mnozí další. Projekt zaznamenal ve svém průběhu mimořádný mediální zájmem a k jeho úspěšné realizaci nezanedbatelnou měrou přispěla také široká veřejnost. Poskytnuté finanční dary nutné k dokončení rekonstrukce přesáhly 2 400 000 korun.

Cena Miloslava Petruska za prezentaci byla zřízena v roce 2013 a je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity. Cenu lze udělit jednici i skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. O udělení ceny rozhoduje rektor.

(s použitím tiskové zprávy UK, OMK)