Památky v našem kraji

Malebnost a krásu Prahy vytváří dokonalé prolnutí budov, architektonických slohů, uměleckých děl a terénního reliéfu, umocněného hladinou Vltavy. Na výjimečném géniu loci Prahy se zásadní měrou podílí právě členitý terén a řeka Vltava s řadou ostrovů. V návaznosti na brod přes řeku se začala rozvíjet nejstarší zástavba historického města. V průběhu staletí se Praha stala sídlem českých panovníků a následně i hlavním městem českých zemí. Od 19. století se potom systematicky rozrůstala připojováním sousedních obcí. Tisíciletý vývoj a stoupající význam města vyústil v jeho dnešní jedinečnou podobu, v níž se snoubí historie i současnost v pozoruhodné jednotě.