Knihovna a badatelna ÚOP v Praze

Odborná knihovna přístupná veřejnosti disponuje rozsáhlým fondem pragensií a badatelnou s dokumentačními fondy, stavebně-historickými průzkumy, restaurátorskými zprávami a dalšími odbornými podklady.

Pro návštěvníky a badatele:

Knihovna a badatelna ÚOP v Praze je pro veřejnost otevřena, a to v pondělí a ve středu, a její návštěva je možná po včasném objednání (konkrétní hodina bude návštěvníkovi upřesněna).

Objednání mohou návštěvníci směřovat telefonicky či písemně na pracovníky knihovny.
 

O knihovně

Obsahuje přes 12 000 svazků a představuje jednu z nejlepších specializovaných odborných knihoven věnovaných památkovým pragensiím, tedy památkovému fondu na území hlavního města Prahy. Knihovní fond obsahuje dále publikace z oboru památkové péče, historie, dějin umění, architektury, archeologie a restaurování památek. Knižní fond je pravidelně aktualizován o aktuální produkci, v rámci finančních možností se doplňují chybějící řady již vyšlých edičních počinů.

Elektronický katalog odborné knihovny obsahuje celý fond knihovny a výběrovou bibliografii článků z časopisů uložených v knihovně ústavu, které se týkají Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí.

Knihovna je součástí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů, v jehož fondech jsou uloženy stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy, plánová dokumentace, nálezové zprávy, soupisy mobiliářů, fotodokumentace a výstupy z Vědy a výzkumu.

Knihy a všechny ostatní materiály jsou poskytovány badatelům k prezenčnímu studiu v pondělí a ve středu (na objednání). Ohledně pořizování kopií poradí odborní knihovníci.

Knihovna provádí za úhradu:

  • rešerše, reprografické služby, poskytování reprodukčních práv k fotografiím
  • meziknihovní výpůjční služba

Kontakt

Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel.: 234 653 209
mobil: 775 443 499
e-mail: uop.pr.knihovna@npu.cz

Provoz knihovny a badatelny pro veřejnost

  • pondělí a středa
  • návštěvu na konkrétní čas je potřeba předem ohlásit
  • po předchozí domluvě je možné přijít i v jiném termínu

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Anna Kusáková

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 209, 775 443 499
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12, Praha 11000