Kontakt

adresa

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
Na Perštýně 356/12
110 00 Praha 1 – Staré Město

telefon, fax a E-mail

+420 234 653 111
fax +420 234 653 119
sekretariat.praha@npu.cz 

podatelna

po a st 8–12.30, 13.00–17.30
út a čt 8–12.30, 13.00–16.30
pá       8–12.30, 13.00–14.30

e-podatelna a dat. schránka

2cy8h6t
epodatelna@npu.cz
bližší informace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

Konzultační hodiny

pondělí a středa 14–17.30
(poslední konz. v 17 h), po dohodě i mimo tyto hodiny

knihovna a badatelna

pondělí a středa 8.30–12 h

naše weby

Staletá Praha
Archeo Praha (odbor archeologie)

ředitel ÚOP

Ondřej Šefců, ředitel ÚOP v Praze

Ing. arch. Ondřej Šefců

 • památkář
 • 234 653 122, 724 663 561
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

kancelář ředitele – oddělení

Jana Holečková

 • administrativní a spisový pracovník
 • 234 653 341, 725 358 720
 • kancelář ředitele – oddělení
 • administrativní a spisový pracovník
 • podatelna
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Lenka Balašová DiS.

 • asistent
 • 234 653 334
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště
Andrea Holasová

Mgr. Andrea Holasová

 • redaktor , novinář
 • 234 653 120, 776 178 914
 • kancelář ředitele – oddělení
 • redaktor
 • pracovník vztahů k veřejnosti
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Hynek Stejskal

 • administrativní a spisový pracovník
 • 234 653 121, 602 230 580
 • kancelář ředitele – oddělení
 • administrativní a spisový pracovník
 • sekretariát
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení ekonomiky a provozu

Ing. Darja Dolínková

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 234 653 130, 725 358 718
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Daniela Hajdová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • 234 653 336, 602 230 587
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Martina Kuthanová

 • referent majetkové správy
 • 234 653 339
 • oddělení ekonomiky a provozu
 • referent majetkové správy
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

odbor evidence, dokumentace a IS

Mgr. Josef Hájek

 • památkář
 • 234 653 131, 602 226 851
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

referát GIS a MIS

Mgr. Vratislav Nový

 • památkář
 • 234 653 205, 724 100 991
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Přemysl Havlík

 • památkář
 • 234 653 215, 724 568 964
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

referát výzkumů, průzkumů a dokumentace

Ing. arch. Ladislav Bartoš

 • památkář
 • 234 653 257, 602 226 035
 • referát výzkumů, průzkumů a dokumentace
 • památkář
 • operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení evidence, dokumentace a informací

Bc. Jan Baláček

 • památkář
 • 234 653 203, 602 226 445
 • oddělení evidence, dokumentace a informací
 • památkář
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

referát evidence nemovitých památek

Mgr. Kateřina Houšková

 • památkář
 • 234 653 204, 775 893 643
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Matyáš Kracík

 • památkář
 • 234 653 204, 602 230 066
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

referát evidence movitých památek

Bc. Pavla Savická

 • památkář
 • 234 653 208
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Filip Srovnal

 • památkář
 • 234 653 208, 602 215 517
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Hana Tomagová

 • památkář
 • 234 653 210, 724 663 634
 • referát evidence movitých památek
 • památkář
 • evidence movitých památek, ISO
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Markéta Seidlová

 • dokumentátor
 • 234 653 211, 775 443 499
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • dokumentátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Lenka Matiášková

 • knihovník
 • 234 653 212, 775 443 499
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • knihovník
 • knihovna, restaurátorské zprávy
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Bc. Anna Kusáková

 • dokumentátor
 • 234 653 209, 606 580 903
 • oddělení dokumentačních fondů a knihovny
 • dokumentátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

odbor péče o památkový fond

Renata Pohlová

 • asistent
 • 234 653 332, 602 658 195
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Horymír Kubíček

 • památkář
 • 234 653 273, 773 741 974
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

akad. arch. Martin Pinc

 • památkář
 • 234 653 202, 602 230 836
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

referát památek s mezinárodním statusem

Mgr. Jana Šubrtová

 • památkář
 • 234 653 279, 602 230 154
 • referát památek s mezinárodním statusem
 • památkář
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Robert Gája

 • památkář
 • 234 653 201, 606 694 638
 • referát památek s mezinárodním statusem
 • památkář
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení garantů území I

Ing. arch. Irena Rusoová

 • památkář
 • 234 653 206, 773 778 698
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Staré Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Mgr. Iva Furáková

 • památkář
 • 234 653 284, 602 230 584
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Nové Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Veronika Koberová

 • památkář
 • 234 653 135, 602 230 122
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

MgA. Magdalena Součková

 • památkář
 • 234 653 278, 602 230 591
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Hradčany, Malá Strana, Staré Město, Nové Město, Josefov, Holešovice (část)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. Marie Matějovičová

 • památkář
 • 234 653 281, 602 230 590
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Staré Město, Josefov
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Petra Cibulová

 • památkář
 • 234 653 277, 602 230 581
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Nové Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Terezie Rubešová

 • památkář
 • 234 653 283, 602 230 833
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Staré Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Jan Maloušek

 • památkář
 • 234 653 275, 602 230 582
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Nové Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Jiří Chmelenský

 • památkář
 • 234 653 282, 602 226 944
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Nové Město, Vyšehrad, Podolí
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Marketa Lierová

 • památkář
 • 234 653 274, 602 230 588
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Malá Strana, Smíchov (část)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Jan Hýbner

 • památkář
 • 234 653 276, 778 520 957
 • oddělení garantů území I
 • památkář
 • Garant území: Nové Město
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení garantů území II

Mgr. Miroslava Lacinová

 • památkář
 • 234 653 251, 602 231 467
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Holešovice
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Gabriela Minářová

 • památkář
 • 234 653 252, 777 208 637
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Vinohrady (část Prahy 2, Praha 10)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Petr Namyslov

 • památkář
 • 234 653 253, 603 553 104
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Smíchov
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Anna Schránilová

 • památkář
 • 234 653 134, 724 283 639
 • oddělení garantů území II
 • vedoucí oddělení
 • Garant území: Bohnice (léčebna)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Pavlína Dolejská

 • památkář
 • 234 653 260, 602 230 758
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Žižkov, Hlubočepy (PZ Barrandov), Braník
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Magdaléna Wells

 • památkář
 • 234 653 138, 725 377 375
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Nusle, Smíchov (část), Záběhlice, Krč, Michle
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Iva Dryková

 • památkář
 • 234 653 254, 602 231 092
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Vinohrady (část Prahy 2, Praha 3), Libeň
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Radana Spálenková

 • památkář
 • 234 653 255, 602 231 149
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Bubeneč (Praha 7), Střešovice, Veleslavín, Vokovice, Břevnov
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Lucie Galusová Ph.D.

 • památkář
 • 234 653 139, 775 887 871
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Dejvice, Bubeneč (část – Praha 6)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Alena Křížková

 • památkář
 • 234 653 256, 778 748 843
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Karlín, Vršovice, Troja – OPP, Vysočany – OPP
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Kryštof Havlice

 • památkář
 • 234 653 139, 724 347 089
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Dejvice, Bubeneč (část – Praha 6)
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Markéta Lattonová

 • památkář
 • 234 653 231, 602 230 317
 • oddělení garantů území II
 • památkář
 • Garant území: Vinohrady (část Prahy 2), Hrdlořezy, Jinonice, Košíře, Motol, Radlice, Strašnice, Podolí
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení specialistů

Ing. Milena Andrade Dneboská

 • památkář
 • 234 653 232, 602 230 624
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • památky zahradní architektury a historická zeleň
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. Josef Bambas

 • památkář
 • 234 653 259, 775 893 631
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • lidová architektura
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Petra Hoftichová

 • památkář
 • 234 653 168, 724 125 185
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Martin Pelikán

 • památkář
 • 234 653 233, 778 748 842
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • technické památky
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Zdenka Poliačiková

 • památkář
 • 234 653 258, 602 226 335
 • oddělení specialistů
 • památkář
 • historický urbanismus
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

odbor archeologie

PhDr. Jaroslav Podliska Ph.D.

 • památkář
 • 234 653 132, 602 230 289
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení péče o archeologické dědictví

Mgr. Miroslav Kovář Ph.D.

 • archeolog
 • 234 653 312
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Vladimír Gut

 • dokumentátor
 • 234 653 312
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • dokumentátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Veronika Staňková

 • archeolog
 • 234 653 311, 602 230 288
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ing. arch. Matouš Semerád

 • archeolog
 • 234 653 146, 602 231 348
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Jarmila Čiháková

 • archeolog
 • 234 653 314, 602 230 172
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Zdeněk Lochmann

 • archeolog
 • 234 653 307
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

PhDr. Michal Tryml

 • archeolog
 • 234 653 136, 602 230 317
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Bc. Pavel Taibl

 • archeolog
 • oddělení péče o archeologické dědictví
 • archeolog
 • ÚOP v Praze
 • /,

oddělení archeologických výzkumů

Martin Müller

 • dokumentátor
 • 234 653 313, 724 284 232
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Michal Růžička

 • dokumentátor
 • 234 653 306
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Bc. František Flek

 • dokumentátor
 • 234 653 305, 602 230 308
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Jan Havrda

 • archeolog
 • 234 653 308, 602 230 173
 • oddělení archeologických výzkumů
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Jiří Vachuda

 • dokumentátor
 • 234 653 315
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Milan Šebera

 • archeologický dělník
 • 234 653 146
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

oddělení péče o archeologické nálezy

Jana Podlisková

 • dokumentátor
 • 234 653 302
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • dokumentátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Johana Křepelová

 • konzervátor
 • 234 653 304
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • konzervátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Libor Smutka

 • dokumentátor
 • 234 653 313, 725 377 376
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • dokumentátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Mgr. Tomasz Marian Cymbalak

 • archeolog
 • 234 653 310, 736 666 482
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • vedoucí oddělení
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Ivana Fiškandlová

 • restaurátor
 • 234 653 304
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • restaurátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Sylvie Svatošová

 • restaurátor
 • 234 653 303
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • restaurátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště

Bc. Doubravka Hajmanová

 • konzervátor
 • 234 653 301
 • oddělení péče o archeologické nálezy
 • konzervátor
 • ÚOP v Praze
 • Na Perštýně 356/12, 11000 Praha
  budova pracoviště