Poradenství (nejen) při opravě památky

Poskytujeme bezplatný servis a konzultace vlastníkům (uživatelům, projektantům) památkových objektů nebo objektů situovaných v území s plošnou památkovou ochranou.

V případě Prahy se lze do kontaktu s památkářem z MHMP nebo NPÚ dostat velmi snadno, neboť celé hlavní město je jedním z kulturně a památkově nejhodnotnějších území nejen v naší zemi a Evropě, ale i ve světě. Základem správné péče o kulturní památku – nejen, ale zvláště v takto exponovaném území – je objevit a poznat hodnoty vaší památky a pochopit, že preventivní ochrana je daleko výhodnější a perspektivnější jak pro památku, tak jejího vlastníka. Jak ještě probereme níže podrobněji, těmto hodnotám vám pomůžeme porozumět, poradíme s řešením problémů souvisejících s památkami a péčí o ně. Pokud se památku nebo objekt v plošně chráněném území rozhodnete stavebně upravovat, doporučíme vám metody a postupy obnovy památky, zpřístupníme plány, mapy, stavebněhistorické průzkumy, restaurátorské zprávy nebo fotodokumentaci z našich fondů (některé jsou k dispozici on-line) a doporučíme, kde dále hledat. Poradíme při hledání finanční podpory pro obnovu památky a dohlédneme na správný postup oprav.

V rámci historického urbanismu a režimu památkových rezervací a zón poradíme i tam, kde se na volné parcele novostavba teprve plánuje.

Dále můžete u nás využít bezplatné konzultace ve věci restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl, jichž je opět v Praze soustředěno nesmírně množství. U movitých památek poskytujeme odborné konzultace ohledně restaurování, umístění apod.

Stejně jako vlastníkům památek poskytujeme poradenství samozřejmě i úřadům a institucím. S Magistrátem hl. m. Prahy a dalšími institucemi odborně spolupracujeme na přípravě územně plánovací dokumentace, Management plánu Prahy, koncepčních a metodických podkladech. Tato služba bude ve výsledku zřejmá a prospěšná všem občanům, kteří žijí v Praze.

Váhu, kterou přikládáme poradenství, konzultacím, kontinuálnímu dialogu s vlastníky a správci památek a preventivní ochranné péči, odvozujeme z dlouholetých praktických zkušeností v zacházení s památkovými hodnotami, které přežily staletí. Je mnoho důvodů a argumentů pro to, abychom památkové dědictví Prahy pečlivě opatrovali.

Malebnost řady měst a vesnic, krása historických staveb a kultivované prostředí, v němž mají mnozí z nás možnost žít, je výsledkem práce a úsilí vlastníků nebo správců památek a iniciativy místních obyvatel, ale také soustavné péče pracovníků Národního památkového ústavu i dalších institucí.

Pokud jste majitelem kulturní památky nebo bydlíte v památkově chráněném městě či vesnici, budou památkáři z NPÚ dříve či později posuzovat vaše záměry a plány týkající se údržby nebo oprav, přestavby a podobně. Mohou mít na vás nějaké požadavky, jejichž cílem je zachování hodnot památky či prostředí, ale v mnohém vám mohou být i užiteční, a to bezplatně:

  • pomohou vám odhalit hodnoty stavby nebo jejích částí a ukážou vám, co cenného by mělo být zachováno a co je naopak možné změnit či odstranit
  • poradí, jakým způsobem provádět údržbu či opravy, aby byly zachovány všechny hodnoty
  • pomohou najít řešení stavebních detailů, s nimiž si architekti či řemeslníci (minimálně ti bez zkušeností s památkami) nebudou vědět rady, a poradí například i s výběrem barev
  • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco prozkoumat či vyzkoumat (ať už se to týká archeologie, dendrochronologie a obecně datace předmětů či materiálů, trasologie, historických řemesel a technických postupů či používaných materiálů apod.)
  • poradí, jak postupovat, když chcete nebo potřebujete něco konzervovat či restaurovat
  • poradí, kde hledat informace o historii sídel, tedy měst, vesnic či velkých areálů, i jednotlivých staveb, takže pokud vás zajímá historie vašeho města, kláštera za městem nebo třeba opuštěného pivovaru, jste u nich na správné adrese
  • pomohou s podklady a vyřizováním v případě, že se rozhodnete opravit nějakou zanedbanou stavbu, například kapličku, a potřebovali byste využít některou z forem grantové podpory
  • v krajním případě mohou pomoci zabránit poškození památky nebo místa – v chráněném území nebo na vybrané památce posoudí plánované aktivity, upozorní na jejich negativní vliv a dají podnět pro zahájení správního řízení nebo zjednání nápravy

Z těchto všech důvodů se na „svého“ památkáře obraťte ještě předtím, než začnete platit za práci projektantovi; mohly by to totiž být vyhozené peníze. Za vzor byste si určitě neměli brát načerno prováděnou přístavbu u sousedů ani sice legální a povolenou opravu podobného domu, který ale stojí desítky kilometrů od vás ve zcela jiném prostředí. Když si předem připravíte kvalitní dokumentaci, fotografie či výkresy odpovídající skutečnosti, bude projednávání vaší záležitosti rychlejší. Při jednání se hodně ptejte a nechte si vše vysvětlit. Ovšem pokud vám památkáři nepovolí plastová okna či třípatrovou nástavbu v centru památkové rezervace, nehněvejte se na ně – prostě jen dělají svoji práci...

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Mgr. Jan Holeček

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 234 653 273, 724 663 617
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Praze
Na Perštýně 356/12, Praha 11000
Vystudoval FF UK v Praze, obor dějiny umění. Po ukončení studia v roce 1997 začal pracovat v tehdejším Státním ústavu památkové péče jako garant pro národní kulturní památky. Působil při rekonstrukci řady památkových, zvláště zámeckých areálů, a to především ve středních a jižních Čechách. V posledních letech spolupracoval jako garant za GnŘ NPÚ mimo jiné na obnově zámků ve Veltrusech, Mnichově Hradišti, Jindřichově Hradci, na Červené Lhotě a v Dačicích. Věnuje se přednáškové činnosti a popularizaci dějin umění a památkové péče. Začátkem roku 2018 přešel na územní odborné pracoviště NPÚ v Praze.