Památkový fond hlavního města Prahy

Hlavním posláním pracoviště je ochrana a zachování unikátního památkového fondu na celém území hlavního města Prahy, jehož jádrem je pražská památková rezervace, zapsaná od roku 1992 na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

Na území Prahy jsou dále 2 vesnické památkové rezervace (Stodůlky a Ruzyně), 7 vesnic­kých památkových zón (např. Rybáře, Staré Bohnice, Staré Ďáb­lice, Královice) a 11 městských památkových zón. Díky nim je chráněna městská bloková zástavba z 19. století jako například Karlín, Vinohrady, Žižkov nebo Smíchov, ale i lokality s vilovou zástavbou (zahradní čtvrť Ořechovka, funkcionalistická kolonie na Babě, břevnovská Tejnka či Staré Střešovice). Kolem plošně chráněných území je nadto vymezeno tzv. Ochranné pásmo pražské památkové rezervace.

V památkovém fondu Prahy se nachází 2120 nemovitých kulturních památek, z toho 41 národních kulturních památek (Pražský hrad, Karlův most, ale i čistírna odpadních vod v Bu­benči a další), 11 movitých národních kulturních památek, více než 26 tisíc movitých kulturních památek povětšinou v rámci souborů.

Historická Praha je zcela nesrovnatelná se všemi památkovými městy v České republice i v celé střední Evropě. Její architektura dosud názorným způsobem zobrazuje 1100 let vývoje města. Panoramatické hodnoty města jsou v harmonickém souladu s jejím vnitřním urbanistickým i architektonickým obsahem, charakterizovaným jak kvantitou památek, tak i jejich vynikající kvalitou. Celý 1100 let trvající vývoj historického jádra Prahy je dokumentován architektonickými projevy všech slohových období. V gotice, renesanci, baroku a v době před a po první světové válce vystoupila pražská architektura k vrcholům evropského vývoje. Jedinečný je středověký urbanistický koncept Nového Města pražského. 

Pražská památková rezervace v historickém jádru hlavního města představuje svou výměrou 894,94 hektarů nejen největší městskou památkovou rezervaci v České republice, ale i jednu z největších na světě. Je zapsána od roku 1992 jako součást statku světového kulturního dědictví na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO pod názvem Historické centrum Prahy.

Statek světového kulturního dědictví Historické centrum Prahy se skládá ze dvou součástí - Historické centrum Prahy a Průhonický park. Historické centrum Prahy je zapsáno v hranicích pražské památkové rezervace a národní kulturní památky Zámek a park v Průhonicích (rozloha 211,42 ha).