Praha završuje sbírku cen NPÚ: Valentinská brána a hradba je objevem roku 2017

Valentinská brána a hradba  (model © Geo-cz.com, foto © Martin Frouz, nepodléhá CC)

Praha počtvrté během pěti ročníků soutěže o Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro získává ocenění v jedné z hlavních kategorií. Tentokrát díky výjimečnému objevu archeologů Muzea hlavního města Prahy. Tím je Valentinská brána a hradba středověkého opevnění Starého Města pražského v domě Na Kocandě, která se stává objevem roku 2017.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro si na zámku v Jindřichově Hradci 3. října 2018 převzaly ředitelka Muzea hlavního města Prahy Zuzana Strnadová a vedoucí Oddělení archeologických sbírek Miroslava Šmolíková.

V minulých ročnících získaly cenu NPÚ m. č. Praha 10 za záchranu vily Karla Čapka (2013), m. č. Praha 2 za obnovu Havlíčkových sadů a restaurování tamní sochy Neptuna (2014) a konečně vloni jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů 21. století – rotunda sv. Václava na Malé Straně – si odnesl hned dvě ceny NPÚ: za prezentaci hodnot a zároveň cenu od veřejnosti Památky děkují (2016). Nyní Muzeum hl. m. Prahy obdrželo cenu za objev roku, čímž Praha dovršuje zisk cen ve všech kategoriích. Zbývá již jen zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ.

Valentinská brána a hradba se ve své kategorii utkala s dalšími pěti vynikajícími počiny, jako jsou objev barokních povrchových úprav oltářů v Zátoni, nález raně gotických povrchových úprav v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři, nález a restaurování renesanční výmalby v měšťanském domě v Plzni, archeologický průzkum lokality Nesvětice nebo objev obrazů z legendy sv. Isidora v kapli sv. Isidora v Křenově. Podle slov generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové s každým ročníkem vzrůstá kvalita nominovaných počinů a je rok od roku těžší vybrat vítěze v té které kategorii. Vodítkem v rozhodování je ale hledání příběhů, a to příběhů památek a lidí, kteří se rozhodli svůj osud s kulturní památkou spojit a věnovat jí nadstandardní zájem a péči nad rámec památkového zákona.

Muzeum hl. m. Prahy bylo za objev Valentinské brány a hradby oceněno za prvé proto, že to byla možná poslední příležitost vykopat archeologickým způsobem bránu staroměstského opevnění, jejíž unikátnost spočívá nejen v samotné neopakovatelnosti nálezu, ale i v jejím zachování v celém půdorysu v rámci domu. A za druhé a především – majitel domu se k existenci nálezu postavil zcela příkladně: rozhodl, že nálezy se stanou součástí změny projektové dokumentace, aby objev zůstal nenarušen a bylo možné jej i nadále několikrát do roka prezentovat veřejnosti.

Objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění Starého Města pražského byl učiněn při záchranném archeologickém výzkumu prováděném Oddělením archeologických sbírek Muzea hlavního města Prahy v letech 2016–2017. Vedoucím výzkumu byl archeolog Petr Starec.

Pozůstatky hradební zdi a brány z poloviny 13. století se podařilo odkrýt při rekonstrukci činžovního domu zvaného Na Kocandě v Křižovnické ulici čp. 71, který se po mnoha letech chátrání dočkal kompletní rekonstrukce. Jedinečný objev přináší nové informace o podobě staroměstského opevnění. Vyzdvihnout je třeba i vynikající zdokumentování nálezu za příkladné mezioborové spolupráce specialistů.

Valentinská brána z poloviny 13. století je unikátním archeologickým nálezem, vzácným pozůstatkem staroměstského opevnění. Poprvé při výzkumech staroměstského opevnění se takto podařilo odkrýt celý půdorys brány i významnou část jejího zdiva. Hradební zeď se zachovala ve výjimečně souvislé délce více než 26 metrů. Objev je o to důležitější, že vzhled parkánových a především hradebních bran dosud uniká bližšímu poznání.

 

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje Národní památkový ústav letos pátým rokem. Smyslem ceny je upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to zasloužili, ve čtyřech kategoriích (obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky). O udělení ceny rozhoduje odborná komise. Své favority letos může znovu podpořit i veřejnost; v letních měsících budou lidé moci hlasovat ve veřejné anketě. S výsledky hodnocení se veřejnost i nominovaní seznámí na podzim.

Související zprávy

Další výjimečný objev pražských archeologů nominován na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2017

9. 7. 2018

Archeologové pražských vědecko-výzkumných institucí se poprávu řadí k nejčastěji nominovaným na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro a nejinak je tomu za rok 2017 již v 5....