Společné prohlášení města Boží Dar a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti

Dne 10. října 2019 proběhlo setkání zástupců města Boží Dar a Národního památkového ústavu k záměru výstavby v katastru Ryžovna.

Dne 10. října 2019 proběhlo setkání zástupců města Boží Dar a Národního památkového ústavu, kde byla vyjasněna stanoviska zúčastněných k záměru nové výstavby v katastru Ryžovna dle regulačního plánu z roku 2003. Na základě výsledku jednání zadá město Boží Dar zpracování nové studie zástavby, která by měla zohlednit aktuální kontext ochrany území.