Karlovy Vary postoupily do celostátního kola soutěže o titul Historické město roku 2017

Město Karlovy Vary bylo nominováno za Karlovarský kraj do soutěže o titul Historické město roku 2017. Postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kterou již od roku 1994 vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR. Vítěz celostátního kola bude slavnostně vyhlášen u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel v dubnu 2018.

Karlovy Vary zvítězily v krajském kole soutěže i v předešlých dvou letech. Na rozdíl od minulých dvou ročníků se však do letošní soutěže přihlásily z Karlovarského kraje jako jediné město. „Mrzí nás, že tentokrát se další města z našeho regionu soutěže nezúčastnila,“ uvedl Mgr. Vladimír Lokajíček z územního odborného pracoviště Národního památkového úřadu v Lokti, jenž byl členem krajské hodnotící komise. Hodnotící komise vysoce ocenila zejména koncepční přístup Karlových Varů k naplňování programu regenerace. „Dlouhodobě vysoká je kvalita prováděných prací na obnovovaných památkách a ocenit je třeba také spolupráci města s vlastníky památek,“ doplnil Vladimír Lokajíček.

Město již několik let věnuje nemálo úsilí revitalizaci Zámecké věže, bývalého hrádku Karla IV., v níž byly vytvořeny prostory pro konání tematických výstav či dalších společenských akcí. Hodnotící komisi se zástupci města mohli dále pochlubit například nově zrestaurovanou sochou Karla IV., jež je vzácným a ojedinělým dokladem barokního umění v Karlových Varech. Socha se nachází na fasádě Městské knihovny. Další fáze obnovy se dočkaly varhany v husitském kostele sv. Petra a Pavla v Mariánskolázeňské ulici, interiér sálu Poštovního dvora či lázeňské šatny v historizující budově Lázní III. Komisi rovněž zaujal výsledek obnovy unikátního otevírání světlíku ve stropu lodi Anglikánského kostela sv. Lukáše na Zámeckém vrchu. V loňském roce se rovněž řada budov v městské památkové rezervaci dočkala nových fasád. Příkladem může být vila Liberty v karlovarské vilové čtvrti Westend.

V roce 2017 byla rozloha městské památkové zóny zahrnující zejména lázeňské území města celkem 232,4 hektarů a nacházelo se na ní 119 nemovitých kulturních památek. Městskou památkovou zónou bylo toto území vyhlášeno od 10. září 1992. (Od 1. ledna letošního roku byla památková zóna vládou ČR rozšířena a povýšena na městskou památkovou rezervaci.)  

V krajské hodnotící komisi kromě pracovníků památkového ústavu v Lokti zasedli i zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.  

Titul Historické město roku se uděluje jako ocenění za nejlepší přípravu a realizaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tento program byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS-ČMS). Vítěz krajského kola obdrží z programu regenerace 100 000 Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul Historické město roku, hlavní cenu 1 000 000 Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.